Diskrimineringsombudet misliker Oslo-skolenes holdning til NLA

Foto: Jon Flobrant fra Unsplash

 Det er veldig problematisk med tanke på religionsfriheten når skoleledere sier at hvis du er utdannet ved en institusjon med et konservativt syn på homofilt samliv så har du ikke tilgang inn i Oslo-skolen. Det sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Vårt Land. Hun sikter til at fem Oslo-skoler har avsluttet sitt praksissamarbeid med grunnskolelærerutdanningen […]

LER ber myndighetene vurdere NLAs verdidokument og praksis

Abstrakt

Fredag 12. februar vedtok Lærerprofesjonens etiske råd (LER) en uttalelse der de stiller spørsmål ved NLAs verdidokument. Det skriver Khrono: LER er bekymret for om NLAs praktisering i henhold til verdidokumentet: Strider mot lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar, nedfelt i Lærerprofesjonens etiske plattform; blant annet menneskeverd og menneskerettigheter, respekt og likeverd, personvern og profesjonell integritet. Hindrer likeverd og […]

NLA-rektor svarer lærere: Sterke beskyldninger på svakt grunnlag

Foto: Volodymyr Hryshchenko fra Unsplash

I et innlegg på Verdidebatt tar Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA, et oppgjør med anklagene mot skolen, da spesielt angrepene fra Læreprofesjonens etiske råd (LER) og han skriver:   Det ferskeste fremstøtet mot NLA mangler også dokumentasjon. På Vårt Lands nettsider 12.02.21 går Lærerprofesjonens etiske råd (LER) ut med flere spørsmål som i praksis insinuerer at NLA […]

Etikkråd bekymret for NLAs praktisering av samlivssyn

Foto: NLA Høgskolen - logo

UTTALELSE: Lærerprofesjonens etiske råd ber Kunnskapsdepartementet vurdere om NLAs praktisering av lærerutdanning er forenlig med gjeldende lovverk. De ber også Barneombudet om å komme på banen. Det skriver Vårt Land. Ingunn Folgerø, leder for Lærerprofesjonens etiske råd (LER) sier ifølge Vårt Land: Vi anerkjenner NLA Høgskolens rett til å uttrykke et bestemt livssyn i sitt […]

Oslo Høyre reagerer på boikott av NLA

Foto: Scott Graham fra Unsplash

 “Uansett hva man måtte mene om NLAs syn på samliv, er de en godkjent høgskole for å utdanne lærere i Norge. Da skal ikke skoler kunne diskriminere høgskolens studenter ved å nekte dem praksisplas.” Det sier Mehmet Kaan Inan, Høyres talsperson for utdanning og kultur i Oslo til Vårt Land. At enkeltskoler skal få bestemme […]

Rektorer ved skoler i Oslo forklarer hvorfor de sa opp avtalen med NLA

Noen grunnskoler i Oslo har sagt opp samarbeidsavtaler med NLA Høgskolen om gjennomføring av praksis for studenter fra lærerutdanninga. De siste dagene har denne saken ført til en del oppmerksomhet i enkelte medier, deriblant Vårt Land. Rektor ved NLA hadde et innlegg 26. januar, og i innlegget nedenfor som ble publisert i Vårt Land, gjør […]

Rektor ved NLA, Sigbjørn Sødal, kommenterer konflikten

Foto: Headway fra Unsplash

Konflikten mellom NLA og skoler i Oslo får Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA, til å frykte for høyskolens framtid. For det er mye som står på spill.  Den kristne høyskolens lærerutdanning er helt avhengig av et stort antall praksisplasser i offentlig skole for i det hele tatt å eksistere som utdanningsinstitusjon. Til avisen Dagen sier […]

Uenighet i Lærerprofesjonens etiske råd om boikott av NLA

Foto: Cherrydeck fra Unsplash

Etter at rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd, Hadi Strømmen Lile, gikk ut og sa Oslo-skolenes avvisning av NLA som samarbeidspartner på grunn av NLAs konservative syn på samliv, er ulovlig, har nå Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer og medlem av Lærerprofesjonens etiske råd og Solveig Østrem, professor i pedagogikk og medlem av Lærerprofesjonens etiske råd, gått og […]

Rektor ved NLA svarer på kritikken

Foto: NLA Høgskolen - logo

Rektor ved NLA Oslo, Sigbjørn Sødal, svarer nå på kritikken fra skolene i Oslo som har besluttet å avslutte samarbeidet med dem. På Verdidebatt sier han at dette handler om noe mer enn én setning i NLAs verdidokument. Han trekker linjene til andre land og institusjoner og spør hva konsekvensene vil bli av den tenkningen […]

Tre skoler i Oslo kutter samarbeid med NLA

Foto: Sead Dedic fra Unsplash

En formulering i NLA Høgskolens verdidokument har ført til at tre skoler i Oslo bekrefter at de vil avslutte samarbeidet med NLA. Disse er Ellingsrudåsen, Klemetsrud og Stenbråten, alle plassert på Oslos østkant. Ytterligere tre skoler skal være i en prosess der de vurderer videre praksissamarbeid. Det skriver Vårt Land. Vi støtter ikke NLA Høgskolen […]