Uenighet i Lærerprofesjonens etiske råd om boikott av NLA

Foto: Cherrydeck fra Unsplash
Foto: Cherrydeck fra Unsplash

Etter at rådsmedlem i Lærerprofesjonens etiske råd, Hadi Strømmen Lile, gikk ut og sa Oslo-skolenes avvisning av NLA som samarbeidspartner på grunn av NLAs konservative syn på samliv, er ulovlig, har nå Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer og medlem av Lærerprofesjonens etiske råd og Solveig Østrem, professor i pedagogikk og medlem av Lærerprofesjonens etiske råd, gått og gitt støtte til de aktuelle skolene.

De skriver på Verdidebatt:

Vi vil gi rektorene honnør for at de er seg sitt profesjonsetiske ansvar bevisst, og at de viser så tydelig at deres lojalitet til elever og foreldre er viktigere enn lojaliteten til en institusjon de samarbeider med. I Lærerprofesjonens etiske plattform heter det: «Den enkeltes egenart og personlige integritet fordrer respekt. Det skal ikke forekomme noen form for undertrykkelse, indoktrinering eller fordomsfulle vurderinger.»

Vi vil understreke at lærere og skoleledere har et spesielt ansvar for å ivareta elever og foreldre som tradisjonelt har vært utsatt for fordommer, noe som i høyeste grad gjelder LHBT+-personer. Læreres lojalitet til eleven omfatter også elever som står i den krevende prosessen det kan være å finne ut av sin identitet som homofil.

Vi ser det som særdeles viktig at rektorene løfter frem den etiske kompleksiteten i denne saken

—  

Vi er uenige med Lile

Når NLAs verdidokument blir tatt opp som sak i Lærerprofesjonens etiske råd, er det Lærerprofesjonens etiske plattform som legges til grunn for diskusjonen. Vi verken kan eller ønsker å foregripe diskusjonene i rådet, men i og med at rådsmedlem Hadi Strømmen Lile har gått ut med sterke synspunkter i saken, ønsker vi allerede nå å markere at vi er uenige med ham.

Ifølge Lile mangler rektorene på Oslo-skolene juridisk dekning for sitt valg om å avslutte samarbeidet med NLA. Vi mener dette fører til en altfor ensporet diskusjon. I komplekse saker er det lite hensiktsmessig kun å holde seg til ett spor. Etisk refleksjon innebærer å vurdere ulike perspektiver både hver for seg og opp mot hverandre. NLAs verdidokument kan opplagt oppleves som diskriminerende av personer og grupper som skolen har et ansvar for å beskytte mot fordommer og diskriminering. Lærernes eksplisitte profesjonsetiske ansvar fordrer en kritisk refleksjon om hva som er elevens beste, og vi ser det som særdeles viktig at rektorene løfter frem den etiske kompleksiteten i denne saken.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter