Oversikt

Gjesteskribenter

Jon Kvalbein
Jon Kvalbein
Jon Kvalbein er en norsk pedagog, redaktør og skribent. Han var redaksjonssekretær og siden redaktør av tidsskriftet Fast Grunn fra 1963 til 2003. Han har vært en aktiv debattant i dagspressen, særlig i Dagen, Vårt Land og Aftenposten.
31
Peter Risholm
Peter Risholm
Samfunnsdebattant, skribent og foredragsholder. Peter Risholm har en skarp penn som har ført til at de største avisene flere ganger har trykket hans svært treffende artikler. I 2021 hadde Peter den nettsaken som ble mest delt om temaet "pride" i hele landet.
13
Sofie Braut
Sofie Braut
Sofie er gift og har tre barn. Hun har en variert bakgrunn fra kirke- og bedehusliv. Nå arbeider hun som lektor på Tryggheim videregående skole, og er blant annet utdannet med hovedfag i engelsk litteratur fra Universitetet i Bergen. Sofie har i mange år også frilanset som bokmelder og skribent.
11
Truls Olufsen-Mehus
Truls Olufsen-Mehus
Truls Olufsen-Mehus er en lokalpolitiker fra Hammerfest. Eller verdipolitiker som han kaller seg selv. Han er tidligere fylkesleder for Krf i Troms og Finnmark, og var fylkespartiets førstekandidat ved stortingsvalget 2021.
11
Øivind Benestad
Øivind Benestad
Øivind Bård Benestad er en norsk prest og informasjonsmann. Øivind Benestad er særlig kjent i massemediene som en aktiv debattant i saker om verdispørsmål, blant annet som motstander av kjønnsnøytral ekteskapslov i Norge.
10
Marit Johanne Bruset
Marit Johanne Bruset
Psykologspesialist og barnefaglig sakkyndig ved Ålesund Psykologsenter.
10
Marianne Brattgjerd
Marianne Brattgjerd
Hun er førsteamanuensis i sykepleie på Nord Universitet. Marianne er også nestleder i GENID som er en pårørendeorganisasjon for kjønnsinkongruente barn og ungdom. Hun har selv nær kontakt med familier og ungdom som står i vanskelige livsendrende situasjoner.
8
Rikke Grevstad Kopperstad
Rikke Grevstad Kopperstad
Rikke er en engasjert deltaker i kirkelige spørsmål, med erfaring fra både Den norske kyrkja og det frikirkjelege miljøet. Hun er medlem av Kirkemøtet og styremedlem i Frimodig Kirke.
6
Tonje Gjevjon
Tonje Gjevjon
Tonje Gjevjon er billedkunstner, spaltist og komponist. Kanskje best kjent som leder for kunstnerkollektivet Hungry Hearts, som deltok i MGP i 2016. I dag er hun fast spaltist i Dagbladet, hvor hun kommenterer temaer som sex.
5
Bernt T Oftestad
Bernt T Oftestad
Bernt Torvild Oftestad er en norsk teolog. Han er professor emeritus i europeisk kulturhistorie med særlig vekt på kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Han er også medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
5
Fred Andersen
Fred Andersen
Pensjonert allmenn-/samfunnsmedisiner og førsteamanuensis. MD PhD
4
Miriam H Jørgensen
Miriam H Jørgensen
4
Olof Edsinger
Olof Edsinger
Generalsekretær for Svenska Evangeliska Alliansen. Han er en svensk teolog og forfatter, bosatt i Storvreta utenfor Uppsala sammen med sin frue og deres tre barn. Edsinger har skrevet flere bøker om Bibelen og det kristne livet, og han er kjent som en aktiv stemme i den offentlige debatten, spesielt når det gjelder spørsmål om sexualitet, ekteskap og LHBTQ.
3
Eirik A Steenhoff
Eirik A Steenhoff
3
Ole Gramstad Jensen
Ole Gramstad Jensen
Ole er styreleder i Til Helhet. Dette er et kontaktforum for mennesker som opplever problemer med sin seksualitet – og som selv ønsker hjelp i sin personlige prosess.
3
Ottar Myrseth
Ottar Myrseth
Biskop i Den nordisk-katolske kirke
3
Anne Kalvig
Anne Kalvig
Anne Kathrine Kalvig er en norsk religionsviter og radikalfeministisk aktivist. Hun var professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger inntil hun sa opp sin stilling i 2023. Hun er nestleder i Women’s Declaration International i Norge.
3
Henrik Sundt
Henrik Sundt
2
Stig Johan Frafjord Syvertsen
Stig Johan Frafjord Syvertsen
2
Kjetil Bregård
Kjetil Bregård
2
Heidi Frich Andersen
Heidi Frich Andersen
Sogneprest
2
Kjell J Tveter
Kjell J Tveter
Dr. med. Kjell J. Tveter er utdannet kirurg og urolog. Han var professor i 23 år og avdelingsoverlege ved Ulle vål sykehus i 17 år. Han har også forfattet flere bøker.
2
Njål Skrunes
Njål Skrunes
2
Kjell Arild Pollestad
Kjell Arild Pollestad
Kjell Arild Pollestad er en norsk forfatter, teolog, filolog og tidligere pater (prest) i Den katolske kirke.
2
Øyvind Hasting
Øyvind Hasting
2
Therese Egebakken
Therese Egebakken
2
Jan Bygstad
Jan Bygstad
1
Katrine Benedikte Larsen
Katrine Benedikte Larsen
1
Bill Muehlenberg
Bill Muehlenberg
1
Trond Ellingsen
Trond Ellingsen
Trond Ellingsen har over 30 års erfaring som privatpraktiserende advokat, er tidligere lokallagsleder for Asker Frp og medlem av Asker kommunestyre. Han har mangeårig erfaring fra styreverv i statsselskaper og tidligere styreleder i Document.no AS.
1
Kari-Margrete Rensel Løvgren
Kari-Margrete Rensel Løvgren
1
Eivind Gjerde
Eivind Gjerde
1
Erling Marthinsen
Erling Marthinsen
Journalist i Document, og programleder i Doc-TV.
1
John Erik Selle
John Erik Selle
John Erik Selle er en norsk politiker og pastor som siden 2013 har vært leder i partiet Konservativt, tidligere kalt Partiet De Kristne
1
Ragnar Andersen
Ragnar Andersen
1
Knut Alfsvåg
Knut Alfsvåg
1
Kamilla Aslaksen
Kamilla Aslaksen
1
Olav H Kydland
Olav H Kydland
1
Christian Skaug
Christian Skaug
Christian Skaug er skribent, kommentator og redaktør på document.no, og leder Document Forlag.
1
Selma Gamaleldin
Selma Gamaleldin
1
Johannes Kleppa
Johannes Kleppa
1
Johan Haga
Johan Haga
1
Geir Stomnås
Geir Stomnås
1
Fredrik Stormark
Fredrik Stormark
1
Josef Birgersson
Josef Birgersson
1
Einar Helgaas
Einar Helgaas
Einar Helgaas er med om Foreldreoppropet 2022, der målsettingen er å fjerne radikal kjønnsteori fra norske skoler.
1
Maren Weum
Maren Weum
Helsesykepleier
1
Tone-Lise Frantzen
Tone-Lise Frantzen
1
Inger Marit Sverresen
Inger Marit Sverresen
1
Asbjørn Berland
Asbjørn Berland
1
Roger Dyrøy
Roger Dyrøy
1
Ola Movinkel
Ola Movinkel
1
Ingelinn Lossius-Skeie
Ingelinn Lossius-Skeie
1
Lena Kaasa Tillerli
Lena Kaasa Tillerli
Barnevernspedagog
1
Tom-Roger Mittag
Tom-Roger Mittag
1
Ann-Helen Sperrud
Ann-Helen Sperrud
0
Kamilla Aslka
Kamilla Aslka
0