Tre skoler i Oslo kutter samarbeid med NLA

Foto: Sead Dedic fra Unsplash
Foto: Sead Dedic fra Unsplash

En formulering i NLA Høgskolens verdidokument har ført til at tre skoler i Oslo bekrefter at de vil avslutte samarbeidet med NLA. Disse er Ellingsrudåsen, Klemetsrud og Stenbråten, alle plassert på Oslos østkant. Ytterligere tre skoler skal være i en prosess der de vurderer videre praksissamarbeid. Det skriver Vårt Land.

Vi støtter ikke NLA Høgskolen syn på homofilt samliv. Det er hovedårsaken til at vi ikke vil videreføre praksissamarbeidet med dem, sier Tommy Monge, driftsstyreleder på Ellingsrudåsen skole i Oslo til Vårt Land, og sier videre:

– Skoleledelsen har tatt avgjørelsen om å bryte samarbeidet med NLA. Det støtter vi dem i.

På spørsmål fra Vårt Land om denne avgjørelsen kan oppfattes som diskriminering av NLA-studenter, svarer Monge:

 Nei, i grunn ikke. Når man har et slikt syn på homofili, ser jeg ikke at avtalebruddet skal være et problem. Jeg oppfatter ordlyden i NLAs verdidokument som mer diskriminerende enn at enkelte studenter ikke får praksisplass på skolen.

Monge mener det er bra at skolen signaliserer at de tar avstand fra NLAs syn på homofilt samliv:

Geg synes signalet skolen vår sender ved å avslutte samarbeidet med NLA, er viktigst. Vi ønsker å signalisere at vi tar avstand fra NLAs syn på homofilt samliv. Det mener vi er helt innafor å gjøre i dagens samfunn.

Han mener det er synd for studenter som ikke får praksisplasser på skolen, men at det uansett er riktig å avslutte samarbeidet.

 Det er viktig å stå frem som et eksempel til etterfølge og ta avstand fra et slikt syn.

Han oppfatter ingen fra NLA som en trussel, men at NLA ikke har de verdiene de selv ønsker, som er mangfold:

 Vi anser ingen som en trussel. Ellingsrudåsen Skole arbeider hver dag med mangfold og likeverd. Når en utdanningsinstitusjon har et så snevert syn på samliv, er ikke dette i tråd med verdiene skolen ønsker å stå inne for.

På spørsmål fra Vårt Land om lærere på Ellingsrudåsen skole kan ha et konservativt samlivssyn, er han unnvikende:

 Som jeg nevnte tidligere jobber skolen med mangfold og likeverd. På skolen er det elever og ansatte med ulikt livssyn, etnisitet og religion. Alle er like mye verdt, uavhengig av deres livssyn.

Rektorene ved Klemetsrud og Stenbråten skoler skriver følgende til Vårt Land:

«Vårt ønske har vært å løse den utfordringen som har oppstått internt i samarbeid med NLA, og ikke gjennom mediene. Vi håper at NLAs styre tar verdidokumentet opp til ny vurdering, slik at et samarbeid kan vurderes gjenopptatt», skriver de.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter