NLA-rektor svarer lærere: Sterke beskyldninger på svakt grunnlag

Foto: Volodymyr Hryshchenko fra Unsplash
Foto: Volodymyr Hryshchenko fra Unsplash

I et innlegg på Verdidebatt tar Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA, et oppgjør med anklagene mot skolen, da spesielt angrepene fra Læreprofesjonens etiske råd (LER) og han skriver:

 

Det ferskeste fremstøtet mot NLA mangler også dokumentasjon. På Vårt Lands nettsider 12.02.21 går Lærerprofesjonens etiske råd (LER) ut med flere spørsmål som i praksis insinuerer at NLA gjennom sitt verdidokument legitimerer en rekke lovbrudd.

Det dreier seg om mulige brudd på menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon, universitets- og høyskoleloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven. I tillegg spørres det om ikke NLA bryter lærerprofesjonens etiske plattform som handler om grunnleggende verdier og etisk ansvar for menneskeverd og menneskerettigheter, respekt og likeverd, personvern og profesjonell integritet. LER spør også om NLA overholder regler for studentmedvirkning, innsynsrett og ansattemedvirkning ved tilsettinger.

Dobbeltkommunikasjon fra etikkrådet

LER tok opp saken og gikk ut i media uten engang å informere NLA eller høre hva høgskolen mener om alt dette. Hvis bare noen av LERs alvorlige anklager skulle være riktige, burde NLA for lengst ha vært avskiltet.

LERs bekymringer for brudd på lover og menneskerettigheter kommer til tross for at et av rådets medlemmer, menneskerettighetsekspert og førsteamanuensis Hadi Strømmen Lile, nylig uttalte til Vårt Land (21.1.21): «Jeg kan også forsikre om at det ikke er noe grunnlag for å si at en konservativ tro på ekteskapet er i strid med noen menneskerettighetskonvensjon.» Like etter gikk to andre av LERs rådsmedlemmer ut mot Lile og argumenterte i en annen retning. Dette er oppsiktsvekkende dobbeltkommunikasjon fra et etikkråd.

NLA tar gjerne imot KD, Barneombudet eller andre instanser som vil se oss i kortene, for vi har ikke noe å skjule.

LER vil at Kunnskapsdepartementet og Barneombudet skal granske NLA, men bekymrer seg ikke over at likestillings- og diskrimineringsombudet nylig uttalte til Vårt Land at lærerstudenter som ikke får praksisplass på grunn av studiestedet de går på, kan ta saken til retten. LERs bekymringer for diskriminering virker selektive.

NLA tar gjerne imot KD, Barneombudet eller andre instanser som vil se oss i kortene, for vi har ikke noe å skjule. Det statlige tilsynsorganet for sektoren, NOKUT, har nettopp vært på tilsyn og intervjuet ca. 80 ansatte, studenter og samarbeidspartnere etter at vi før jul leverte flere tusen sider med dokumentasjon om alle sider ved virksomheten.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter