normlost_samlivsrevolusjonen_omslag

Samlivsrevolusjonen

Av Kjell Skartveit

I 2008 fikk Norge en kjønnsnøytral ekteskapslov, og da loven ble vedtatt, sa Høyres Inge Lønning fra Stortingets talerstol: «De som tror at dette er endestasjonen – det tar jeg sjansen på å hevde uten å være verken av de store eller de mindre profeter – kommer til å ta dundrende feil.» Både politikere og teologer sier at det er på tide å legge loven bak seg og leve som om ingenting har hendt. Det har imidlertid vist seg at den kjønnsnøytrale ekteskapsloven bare var startskuddet på veldige endringer knyttet til synet på kjønn, seksualitet og samliv. Jeg vil at dette nettstedet skal være en ressurs for de som ønsker informasjon om nasjonal og internasjonal utvikling på området.

Friheten gjelder bare de politisk korrekte

Stortingets familie- og kulturkomité arrangerte tirsdag 5. november en høring i forbindelse med to representantforslag som begge angår statens engasjement overfor LHBTI-bevegelsen. Forslagene er omfattende,

Les mer »

Normløst

Vi står overfor en revolusjon som vil endre hele vår forståelse av kjønn, seksualitet og samliv Av: Jon Kvalbein   14. november 2019, 12:18 Støtte til og deltakelse

Les mer »

When Harry became Sally

Amerikanske Ryan T. Anderson er aktuell med boka When Harry Became Sally. Boka er et svar på transbevegelsens påstander og krav. Den gir en god

Les mer »

Made for love

Den katolske presten Fr. Michael Schmitz setter spørsmålet om likekjønnet samliv i en større teologisk kontekst. Drøfter begrepet sannhet, hva som er avgjørende for hva

Les mer »

TRO for en tid som denne

Kjell J. Tveters tar opp flere temaer i boka TRO for en tid som denne, og revolusjonen knyttet til kjønn, seksualitet og samliv er bare ett

Les mer »

Avslørende om transbevegelsens metoder

Hvordan har ideen om kjønnsidentitet og retten til kjønnskorigering i løpet av svært kort tid, blitt en del av det offentlige paradigme, både politisk, akademisk og i media? Noen av svarene er å finne i et dokument som et av

LES MER »

Transpar tillater 5 år gammelt barn å skifte kjønn

Britain’s first transgender couple have stoked controversy by revealing that they will allow their 5-year-old child to also begin gender transition. Britain’s first two-generational transgender family revealed that their five-year-old son is transitioning into a girl. Jody and Greg Rogers

LES MER »

Sverige får sin første LHBTI-altertavle

SVT skriver: S:t Pauli kyrka i Malmö får Sveriges första hbtq-altartavla. Konstnären Elisabeth Ohlson ville 2012 ge tavlan till Skara domkyrka, men kyrkorådet tyckte då att verket var för politiskt. – Det är stort att den hamnar i Malmö som

LES MER »

Hvordan forholde seg til transbevegelsen

Den engelske komikeren Graham Lineham har skrevet en meget god artikkel om strategier for å stå oppreist i kampen mot transaktivister. Den anbefales. Don’t give in to the bullying trans activists They’ll come for you at the slightest perceived transgression.

LES MER »

KRIK ved et veiskille

KRIK står ved et veiskille der samlivsetikk og forventninger til ledere står i fokus. Veivalget vil få store konsekvenser. Meningene spriker, og KRIK har fått innspill og råd fra mange hold. Sist ut er Åsmund Aksnes, leder i «Åpen Kirkegruppe

LES MER »

Transpersonalitet og seksuell dysfori

Vi lever i en tid hvor stadig flere ønsker det skal bli sett på som normalt å skifte kjønn. Debatten er derimot nesten fraværende, Dette er imidlertid et særdeles viktig tema fordi det ofte dreier seg om unge mennesker i

LES MER »
Kjell Skartveit

Hvem er Kjell Skartveit

Lektor ved Wang Toppidrett Uldals i Stavanger og underviser i fagene historie, rettslære og samfunnsfag. Er aktiv i Frelsesarmeen. Aktiv i Partiet De Kristne i Stavanger.

Siste bokutgivelse er Normløs, som er utgitt på Document forlag. Har også utgitt bøkene Sviket i Hjelmeland, Staten og Gud og Samlivsrevolusjonen på Dreyer Bok. 

Skriver regelmessig kommentarer på Document.no.

Normløst

Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge

Da partnerskapsloven ble vedtatt i 1993 med sikte på å gi homofile en trygg rettslig ramme om sine samliv, var det de aller færreste som kunne forestille seg hvor mange flere mentale, ideologiske og juridiske barrierer som ville bli brutt i årene som fulgte. Etter innføringen av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 2008 har vi vært vitne til en ny seksuell revolusjon. Denne er langt mer omfattende enn den foregående, og bringer tankene hen på et tog uten bremser. Kjell Skartveits beskrivelse av veien gjennom de politiske vedtakene er spennende som en kriminalroman, og under lesningen spør man seg stadig når det neste sosiale og etiske liket dukker opp.