Rektor ved NLA svarer på kritikken

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

Rektor ved NLA Oslo, Sigbjørn Sødal, svarer nå på kritikken fra skolene i Oslo som har besluttet å avslutte samarbeidet med dem. På Verdidebatt sier han at dette handler om noe mer enn én setning i NLAs verdidokument. Han trekker linjene til andre land og institusjoner og spør hva konsekvensene vil bli av den tenkningen de aktuelle skolene legger til grunn. Han presiserer at ingen studenter ved NLA skal diskrimineres. Sødal skriver:

Verdidokumentet gjengir NLAs ståsted som institusjon. Det forplikter verken samarbeidspartnerne eller studentene våre. NLA er åpen for alle studenter. Ingen skal diskrimineres ut fra kjønn, livssyn, legning mv. Studentmassen på NLA omfatter både kvinner og menn, kristne, ateister, muslimer og andre religiøse grupperinger, heterofile og homofile, aleneboende, samboere og gifte studenter osv. osv. Alle studenter skal likebehandles og møtes med kjærlighet og respekt, uavhengig av hva de mener og tror og hvordan de innretter livet sitt.

Sødal peker på situasjonen i USA og universitetene der og mener dette minner om det han kaller cancel culture:

Det som nå foregår, er diskriminering ut fra meningsforskjeller. «Cancel culture» kalles det blant de som diskuterer om Norge er i ferd med å få amerikanske tilstander på universitetene, der jobben din kan stå i fare hvis du hevder et minoritetsstandpunkt i sensitive politiske eller etiske spørsmål.

Hva blir det neste?

Utdanningsetaten i Oslo vil videreføre sin overordnede samarbeidsavtale med NLA og oppfordrer generelt til samarbeid med alle lærerutdanningsinstitusjonene, men har ikke ønsket å detaljstyre skolene sine. Det er hensiktsmessig hvis alle opptrer legitimt, men hvis mange følger etter skolene som nå har sagt opp sine avtaler, blir den overordnede avtalen tømt for innhold, og NLA kan bli ute av stand til å utføre samfunnsoppdraget sitt.

Selv om skoleeier oppfordrer skolene til samarbeid, nekter noen skoler å samarbeide inntil de har fått presset gjennom sitt syn på verdigrunnlaget vårt. Hvor ellers tillates dette i offentlig forvaltning? Hva blir det neste?

Skal lærere med NLAs samlivssyn kunne nektes jobb i Oslo-skolen? Skal noen lærere kunne nekte å samarbeide med andre fordi de mener de tar feil i et etisk spørsmål? Skal andre kommunale etater kunne avbryte samarbeid med bedrifter eller organisasjoner som har et samlivssyn som NLA? Skal organisasjoner hindres å leie kommunale lokaler hvis noen i forvaltningen mener de har gale verdier? Skal busselskaper kunne nekte å frakte passasjerer med hijab fordi disse trolig har et konservativt samlivssyn

Sødal mener ikke eksemplene overfor ikke er overdrevne, men at de gjenspeiler den tiden vi lever i, og peker blant annet til Universitetet i Agder:

Noen vil si at eksemplene er overdrevne, men de har absolutt kontakt med virkeligheten. Studenter og ansatte ved Universitetet i Agder presset på for å få universitetet til slutte å leie lokaler av en pinsemenighet på grunn av eiernes samlivssyn, men UiAs rektor tenkte prisverdig prinsipielt og sto fast. Kommuner vurdere å kutte kommunal støtte til enkelte organisasjoner på samme grunnlag.

Det finnes flere eksempler. Dette handler om mer enn én setning i NLAs verdidokument.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter