Gjesteskribent

Foto: Bernd Klutsch fra Unsplash

Kunnskapsgrunnlaget bak kjønnsinkongruens

  Kommuneoverlegene i Hammerfest, Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg, redegjør i en artikkel i Hammerfestingen for de norske begrepene kjønn og kjønnsidentitet samt vitenskapelig

Foto: Marianne Bos fra Unsplash

Trettebergstuens «tredje kjønnskategori»

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil lovfeste en «tredje kjønnskategori». Hva vil hun oppnå med dette? Alle som ønsker å få bedre innsikt i hennes

Foto: Tasos Mansour fra Unsplash

Når kloder kolliderer

Kjønnsrevolusjonen har gått føre seg lenge. I 1930 vart den danske kunstnaren Einar Wegener kjend for ikkje vellukka kirurgiske inngrep for å endre kjønn frå

Foto: Acy Ian Malimban fra Unsplash

Uke 6 i skoler og barnehager

I forrige uke, uke 6, hadde de fleste barnehager og skoler spesiell fokus på undervisning om kjønn og seksualitet. Sannsynligvis har de fleste foreldre tillit

Neon korss

Til Helhet svarer Simon Stisen

Simon Stisen (32) er tidligere pastor, nå lærer på Høvik skole og kjæreste med stortingsrepresentant og høyretopp Henrik Asheim (39). I et innelgg i Vårt

I fokus
I fokus

Nye familieformer er i ferd med å gi mange barn en vanskelig oppvekst. De som har kjempet fram en utvidet ekteskapsdefinisjon i Norge, bør merke seg dette

Yogyakarta prinsippene

Play Video
Siste nyheter
Regnbuen

Dansk Regnbueråd

  I Danmark har man en interessant organisasjon som heter Dansk Regbueråd. Organisasjonen ble stiftet i 2022 og har til hensikt å bekjempe radikal kjønnsteori,

Foto: Geron Dison fra Unsplash

Debatt fra Danmark

Debatten knyttet til kjønn og samliv har en helt annen temperatur, omfang og dybde i Danmark enn i Norge. I Danmark er konservative politikere aktive