Diskrimineringsombudet misliker Oslo-skolenes holdning til NLA

Foto: Jon Flobrant fra Unsplash
Foto: Jon Flobrant fra Unsplash

 Det er veldig problematisk med tanke på religionsfriheten når skoleledere sier at hvis du er utdannet ved en institusjon med et konservativt syn på homofilt samliv så har du ikke tilgang inn i Oslo-skolen. Det sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Vårt Land.

Hun sikter til at fem Oslo-skoler har avsluttet sitt praksissamarbeid med grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen.

Bjurstrøm er bekymret over en manglende prinsipiell tilnærming til saken, og sier videre:

Min vurdering er at skoleledelsen i Oslo ikke har håndtert denne saken bra. Vi vet at Oslo er en by med stor økning med innbyggere med religiøs tilknytning. Mange elever og deres foreldre er religiøse, og nå kan man risikere å sende signal om at man som religiøs risikerer diskriminering.

I Oslo bystyrets møte torsdag 18. februar fikk skolebyråd, Inga Marte Thorkildsen, flere kritiske spørsmål fra opposisjonen om hennes håndtering av NLA-saken. Til Vårt Land uttalte hun at man ikke kunne tvinge øvingslærere i Osloskolen til å jobbe for NLA.

Diskrimineringsombudet mener dette blir for lettvint og utdyper overfor Vårt Land:

 Skoleledelsen må sette seg sammen med rektorene og gjennomgå hvilke plikter man har etter norsk lov, og hensynet til religionsfriheten. Her må de tenke seg nøye om.

 Vi kan ikke risikere å forsterke holdninger som gjør det vanskelig for mennesker med religiøs bakgrunn å få jobb.

—  Hanne Bjurstrøm, diskrimineringsombud

Balansere ulike rettigheter

For Bjurstrøm er det viktig å få frem at hun ikke støtter NLA sitt verdigrunnlag, og at man i denne saken balanserer mellom rettighetene til homofile og trosfriheten.

NLA utdanner lærere som ikke trenger å identifisere seg med verdigrunnlaget til høgskolen. Men om de så gjør det, så har de den fulle rett til det. Det er det som er norsk religionsfrihet. Det er helt lov å mene at ekteskapet er mellom mann og kvinne, så lenge man utøver sin lærergjerning etter kravene i norsk skole og følger læreplanene. Vi har ingen grunn til å tro at NLA-studentene ikke gjør det.

Ombudet påpeker overfor Vårt Land at det ikke er lov å nekte å ansette en lærer på grunn av deres syn på homofilt samliv, og heller ikke å spørre om det på et jobbintervju.

 Vi kan ikke risikere å forsterke holdninger som gjør det vanskelig for mennesker med religiøs bakgrunn å få jobb, sier diskrimineringsombudet.

 

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier til Vårt Land at hun deler Bjurstrøms bekymring for diskriminering i arbeidslivet, inkludert diskriminering på grunn av religion eller legning. Hun understreker at alle studenter, uavhengig av religiøs overbevisning eller tro, selvfølgelig er «hjertelig velkomne i Osloskolen», og sier:

Men NLA-saken handler ikke om enkeltpersonenes religiøse overbevisning, som Bjurstrøm later til å tro. Denne saken dreier seg om at NLA har et verdidokument som studenter og ansatte opplever at de må slutte seg til og som i seg selv nettopp kan være diskriminerende overfor blant andre LHBTQI-personer.

Hun viser videre til at Lærerprofesjonens etiske råd (LER) nylig kom med en uttalelse om NLA Høgskolens verdidokument.

LER mener NLAs plattform kan være i strid med barnekonvensjonen og opplæringsloven. Jeg synes det ville vært interessant om ombudet gjorde en vurdering av den siden av saken også.

 Nå håper jeg at statsråden tar ballen og undersøker dette nærmere. Dette er en statlig godkjent høyskole og saken hører derfor hjemme hos Guri Melby, som jeg har inntrykk av også er opptatt av LHBTQI-personers rettigheter og beskyttelse mot diskriminering. I mellomtiden har ikke jeg tenkt å overstyre de grundige etiske vurderingene som gjøres av skolene i dette spørsmålet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter