Oslo Høyre reagerer på boikott av NLA

Foto: Scott Graham fra Unsplash
Foto: Scott Graham fra Unsplash

 “Uansett hva man måtte mene om NLAs syn på samliv, er de en godkjent høgskole for å utdanne lærere i Norge. Da skal ikke skoler kunne diskriminere høgskolens studenter ved å nekte dem praksisplas.” Det sier Mehmet Kaan Inan, Høyres talsperson for utdanning og kultur i Oslo til Vårt Land.

At enkeltskoler skal få bestemme hvem de inngår praksisavtaler med, er en praksis som bør opphøre, mener Høyres talsperson for utdanning og kultur i Oslo Mehmet Kaan Inan:

 Oslo-skolene er én enhet. Da kan ikke spørsmålet om hvem man skal gi praksisplass til være opp til den enkelte skole, men Utdanningsetatens administrative og politiske ledelse.

Han utfordrer derfor skolebyråden og Utdanningsetaten til å stramme inn retningslinjene.

 Det bør være Utdanningsetaten som lager retningslinjer og hvilken praksis skolene skal ha for hvem de inngår praksisavtaler med og hvordan.

Inan påpeker overfor Vårt Land at det i dag er mangel på kvalifiserte lærere, og ved flere Oslo-skoler sliter de med å oppfylle lærernormen.

 Oslo-skolen må ønske alle gode lærerekrefter velkommen. Alle lærerstudenter har krav på praksisplass på skolene og da kan ikke skolene sitte som et moralpoliti å plukke ut hvem de mener skal få lov til å undervise Oslo-elever basert på hvilken høgskole de har gått på.

Han mener det viktigste for elevene i klasserommet er at de har lærere som bryr seg om dem, gir dem trygge oppvekstmiljøer og god undervisning.

– Da er det irrelevant hva læreren innerst inne mener om likekjønnet ekteskap. Det er i hvert fall meningsløst å nekte lærerstudenter som ikke en gang deler høgskolens samlivssyn praksisplass.

Men SVs Inga Marte Thorkildsen forsvarer skolene

Til Vårt Land sier Oslos skolebyråd Inga Marthe Thorkildsen at de ikke ønsker en detaljstyring av skolen:

– I Oslo har vi sentrale intensjonsavtaler om praksisplasser med de ulike lærerutdanningene, også NLA. Men det er den enkelte skole som avgjør om de vil ha et praksissamarbeid med en eller flere utdanningsinstitusjoner.

 Jeg kommer ikke til å gripe inn i enkeltskolers beslutning om hvilken eller hvilke lærerutdanninger de ønsker et samarbeid med. Det påhviler også NLA et ansvar for å balansere sitt eget verdidokument mot de verdiene norsk skole bygger på i blant annet opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket.

 Utdanningsetatens vurdering er at NLA sitt verdidokument ikke er i strid med opplæringsloven. Men det er skolene selv som velger hvilke utdanningsinstitusjoner de samarbeider med, og jeg ser ingen grunn til å endre denne praksisen nå.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter