Rødts Hege Bae Nyholt koblet NLA til terror mot skeive

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

Under Stortingets spørretime onsdag tok Rødts utdanningstalskvinne, Hege Bae Nyholt, opp hvorvidt NLA Høgskolen fortjener de 315 mill. kronene de får i statsstøtte.

Hun begynt sitt spørsmål med å lese høyt fra skolens verdidokument hvor det står: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i, forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Denne satte hun opp mot opplæringslovens ord om at all form for diskriminering skal motarbeides.

– Jeg kan ikke se at NLAs verdier er forenlig med dette, sa Bae Nyholt og spurte Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe om han ville be NLA endre verdidokumentet sitt eller vurdere statsstøtten.

Vårt Land skrev om saken først.

«Konkurrerende verdier»

Borten Moe svarte at Nokuts styre i fjor ikke fant noe til hinder for at NLA kunne beholde sin akkreditering, og at skolen ikke bryter med den akademiske friheten. Videre viste han til at universiteter og høyskoler står fritt til selv å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag.

I sin oppfølging tok deretter Bae Nyholt opp, og kalte NLAs verdier for «konkurrerende verdier».

– Alle som jobber med barn og unge er forpliktet til å sikre et ikke-diskriminerende miljø. Det er pedagogene forpliktet gjennom lovverket, opplæringsloven og FNs barnekonvensjon. Dette er konkurrerende verdier, sa hun.

Borten Moe sa at det er to ulike hensyn som må veies opp mot hverandre, og mente at det nåværende lovverket balanserer disse på en grei måte.

Brukte terror i Oslo som eksempel

Rødts representant fortsatte å presse statsråden på temaet, og brukte masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni som argument.

– Folk og familier kommer i alle varianter. Senest i sommer så vi at det å være skeiv er farlig, også i Norge, med terroren som skjedde ikke mange steinkast fra Stortinget. Derfor synes jeg det er helt akseptabelt at vi som folkevalgte også diskuterer verdier og gir klare og tydelige signaler. Ikke bare til NLA, men også til alle skeive i samfunnet og til alle barn og unge. Om hvilke verdier vi setter høyest.

Så fortsatte hun med igjen å vise til formuleringen fra NLAs verdidokumentet.

– Jeg vil utfordre statsråden på om han er uenig i at denne formuleringen er diskriminerende for alle som ikke lever på denne måten? Ser du problemet i det?

Tok avstand fra sammenligning

Statsråden avviste kontant eksempelet fra Rødts utdanningspolitiske talsperson.

– Jeg ville ha vært forsiktig med å nevne NLA Høyskolen i samme setning eller samme kontekst som man nevner de forferdelige hendelsene som skjedde i Oslo i sommer. Jeg regner med at representanten ikke mente at det var noen sammenheng mellom NLA Høyskolen og det som der skjedde? Det vil i så fall jeg ta avstand fra. I Norge har vi trosfrihet og vi har livssynsfrihet. Lovverket vårt gir også noen unntak fra de generelle bestemmelsene i likestillingsloven nettopp for å ivareta tros- og religionsfrihet, sa han.

Han mente at det ville være ryddigere av Rødt-representanten å fremme et lovforslag som endret unntakene i likestillings- og diskrimineringsloven dersom hun mente at de var urimelige.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være