NLA-studenters møte med rektor førte ikke til enighet

Foto: Chris Curry fra Unsplash
Foto: Chris Curry fra Unsplash

NLA Høgskolen i Oslo sin ansettelse av Jens Fredrik Brenne som midlertidig studentprest har ført til uro hos enkelte av studentene. To av disse, Marthe Lilletun Langeland og Hedda Brita Beata Widahl, har kalt ansettelsen «problematisk» fordi Brenne er styreleder i det kristne nettverket Til Helhet, en organisasjon som hevder at seksuell legning kan forandres.

I følge Vårt Land stod ansettelsen på dagsorden i et møte som fant sted onsdag mellom en rekke studentrepresentanter og rektor Sigbjørn Reidar Sigdal. Til stede var leder av studentrådet, Elias Killi, studentparlamentets leder Marte Haugen, og Marthe Lilletun Langeland. Der klarte ikke partene å komme til enighet.

– Vi er ytterst uenige i denne saken, og det ble egentlig ikke fattet noen ny beslutning på møtet, sier Haugen til Vårt Land.

Vårt Land skriver videre at studentene helst så at Brenne aldri ble ansatt, med tanke på «alt som skjedde» rundt ham i fjor. Brenne fikk mye oppmerksomhet gjennom sine uttalelser i VGs dokumentarserie Homoterapi i fjor høst, og den påfølgende debatten som fulgte. Da han i NRKs Debatten ble spurt hva som var problemet med homofilt samliv, svarte han blant annet:

– Gud liker det ikke, for å si det sånn.

Ifølge Haugen presiserte studentrepresentantene på møtet at reaksjonene mot ansettelsen ikke går på Brenne som person.

 Vi var veldig klare på at det handler om holdningene hans, og hvordan det blir oppfattet at NLA ansatte ham.

Rektor: «Jeg prøver etter beste evne»

Sigdal ønsker ikke å kommentere møtet inngående overfor, men skriver følgende i en tekstmelding til Vårt Land:

«Som øverste leder for NLA har jeg ansvar for alle ansatte og alle studenter ved høgskolen. Jeg prøver etter beste evne å respektere både menneskene, inngåtte avtaler, og alle andre forpliktelser som følger med dette lederansvaret.»

Student Haugen sier til Vårt Land at til tross for at de to partene var uenige, følte studentene seg likevel hørt av rektoren. Hun synes det er viktig at han forstår hvorfor studentene reagerer som de har gjort. Både ledelsen og studentene skal ha ønsket å fortsette dialogen.

Studentene usikre på veien fremover

På spørsmål fra Vårt Land om de vil vurdere andre midler nå som rektoren har klargjort sitt ståsted, sier Haugen:

Vi får se. Jeg er spent på hvordan Brenne vil takle denne situasjonen. Han har fått et klart inntrykk av hva flere studenter mener. Hvordan studenter vil oppleve ham som samtalepartner, er det primært studentrådet i Oslo som kommer til å få oppleve.

Så kan vi bare reflektere over hva som vil skje i norsk skole når studenter med slike holdninger får personalansvar.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter