Hva er kjønnsaktivistenes endelige mål?

Foto: Possessed Photography fra Unsplash

Hva er et tredje kjønn? Er innføring av et tredje kjønn enda en mellomstasjon mot nye endringer som forkjemperne ikke ser seg tjent med å diskutere? Faglig leder av Skaperkraft, Øyvind Håbrekke, reiser med rette disse spørsmålene i Dagen 9. februar. La meg prøve å lete etter svar. Under Oslo Pride i juni 2021 presenterte […]

Når kjønnsrelativismen blir lovfestet

Familie

Manglende konsekvensutredning var hovedkritikken fra KrF og Sp da Stortinget 30. mai 2016 med 80 mot 12 stemmer vedtok «Lov om endring av juridisk kjønn». Representanter for disse to partiene stemte imot. I Stortingets Innst. 315 L (2015–2016) påpekte KrFs representant Olaug V. Bollestad og Sps representant Kjersti Toppe at forslaget ikke var konsekvensutredet til […]

Pride-bevegelsens nyliberale ideologi

Foto: Artem Kniaz fra Unsplash

Den internasjonale LHBTQ+-bevegelsen kommer i Norge primært til uttrykk gjennom organisasjonen «Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» og dens Pride-arrangementer mange steder i landet. I Dagen (6/7) skrev jeg en kronikk om Pride-feiringens ideologiske røtter. I Dagen (27/7) skrev leder av Åpen Folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen, en artikkel under overskriften «Pride er ingen ideologi, men […]

Bibelen avviser likekjønnet ekteskap

Foto: Nick Karvounis fra Unsplash

Pinsevennen og MF-professoren Terje Hegertun går nå inn for at to av samme kjønn kan inngå ekteskap. Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk har med rette omtalt Hegertuns liberale syn som «et teologisk havari». Selbekk advarer: «Det samme tankegodset som har forårsaket avkristningen av ekteskapsforståelsen i Den norske kirke, truer nå frikirkelige miljøer. Ingen kristen bevegelse må […]

Juridisk kjønn – hva er konsekvensene?

Foto: Lachlan Donald fra Unsplash

«Lov om endring av juridisk kjønn» ble vedtatt av Stortinget i 2016. Men hva er lovens konsekvenser? Før kunne man med et raskt blikk slå fast om det nyfødte barnet var gutt eller jente. Alle regnet med at jenta vokste og ble kvinne, mens gutten ble mann. Så enkelt er det ikke lenger. Nå kan […]

En skeiv ideologisk revolusjon

Foto: Chris Murray Unsplash

Vi representerer ingen ideologi», hevder Skeivt kristent nettverk, foreningen Fri og en organisasjon for skeive muslimer i Norge. Jeg vil begrunne hvorfor deres påstand ikke er sann. «Vi representerer ingen ideologi», kan vi lese i Dagen 11. september . Artikkelen er skrevet av Tor Håkon Eiken, nestleder i Skeivt kristent nettverk, Thee-Yezen Al-Obaide, assisterende generalsekretær i Salan […]

En løfterik splittelse

Foto: Tim Kraus fra Unsplash

Skeiv teori undergraver forestillingen at homokamp kan sammenliknes med kvinnekamp og rasekamp. En grunnleggende ideologisk motsetning har nå ført til en organisatorisk splittelse blant lesbiske, homofile og bifile i flere land – nå også i Norge. Som et alternativ til «Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» har vi fått «LLH 2019 – Foreningen for […]

Skal kommunale flaggstenger bli ideologiske fanebærere?

Foto: Max van den Oetelaar fra Unsplash

Alle kommuner skal nå fritt kunne heise Pride-flagget på sine bygninger. Det skjer dersom kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup får det som han vil. Forslaget til endring av flaggloven har i ferietiden (!) vært til høring med frist 31. august. Flaggloven åpner i dag bare for bruk av det norske flagget, det samiske flagget og […]

J. K. Rowlings oppgjør med transbevegelsen

Rowlings ønske er at kvinner skal få forståelse for sine 
bekymringer, uten at de blir møtt med trusler og skjellsord. 
I Norge har vi all grunn til å merke oss hva Rowling skriver. Det har vakt stor oppsikt at den britiske forfatteren J.K. Rowling 10. juni offentliggjorde sine frimodige tanker om biologisk kjønn og kjønnsidentitet. […]