Skriver
Skribent
Picture of Jon Kvalbein

Jon Kvalbein

Jon Kvalbein er en norsk pedagog, redaktør og skribent. Han var redaksjonssekretær og siden redaktør av tidsskriftet Fast Grunn fra 1963 til 2003. Han har vært en aktiv debattant i dagspressen, særlig i Dagen, Vårt Land og Aftenposten.
Foto: Acy Ian Malimban fra Unsplash
Når politikere fremmer kjønnsforvirring
Tanker om kjønn og seksualitet har i vestlige land i flere år blitt preget av en postmoderne ideologi...
Familie
Til forsvar for barnets rettigheter
Over hele verden er folk opptatt av at menneskets ytre miljø er i sterk endring. Klimakrisen og forurensningen...
Foto: Mercedes Mehling fra Unsplash
Utilslørt promotering av sex, Fri og Pride
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil frigjøre oss fra alle normer for kjærlighet,...
Foto: Marianne Bos fra Unsplash
Trettebergstuens «tredje kjønnskategori»
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil lovfeste en «tredje kjønnskategori». Hva...
Bibelen
Pride er uforenlig med kristen tro
«Pride er ikke en ideologi, selv om noen forsøker å gjøre den til det. Nei, Pride er kampen for frihet,...
Foto: Possessed Photography fra Unsplash
Hva er kjønnsaktivistenes endelige mål?
Hva er et tredje kjønn? Er innføring av et tredje kjønn enda en mellomstasjon mot nye endringer som forkjemperne...
Familie
Når kjønnsrelativismen blir lovfestet
Manglende konsekvensutredning var hovedkritikken fra KrF og Sp da Stortinget 30. mai 2016 med 80 mot...
Foto: Artem Kniaz fra Unsplash
Pride-bevegelsens nyliberale ideologi
Den internasjonale LHBTQ+-bevegelsen kommer i Norge primært til uttrykk gjennom organisasjonen «Fri –...
Foto: Nick Karvounis fra Unsplash
Bibelen avviser likekjønnet ekteskap
Pinsevennen og MF-professoren Terje Hegertun går nå inn for at to av samme kjønn kan inngå ekteskap....
Foto: Lachlan Donald fra Unsplash
Juridisk kjønn - hva er konsekvensene?
«Lov om endring av juridisk kjønn» ble vedtatt av Stortinget i 2016. Men hva er lovens konsekvenser? Før...
Foto: Chris Murray Unsplash
En skeiv ideologisk revolusjon
Vi representerer ingen ideologi», hevder Skeivt kristent nettverk, foreningen Fri og en organisasjon...
Foto: Tim Kraus fra Unsplash
En løfterik splittelse
Skeiv teori undergraver forestillingen at homokamp kan sammenliknes med kvinnekamp og rasekamp. En grunnleggende...
Foto: Max van den Oetelaar fra Unsplash
Skal kommunale flaggstenger bli ideologiske fanebærere?
Alle kommuner skal nå fritt kunne heise Pride-flagget på sine bygninger. Det skjer dersom kommunal- og...
Foto: Delia Giandeini Unsplash
J. K. Rowlings oppgjør med transbevegelsen
Rowlings ønske er at kvinner skal få forståelse for sine 
bekymringer, uten at de blir møtt med trusler...
Frihet
Tankefriheten, ytringsfriheten og religionsfriheten trues av nytt lovforslag
Kan en kvinne, som erklærer seg som mann, anklage en person for diskriminering og hatefull ytring dersom...
Kirkebygg
Når kirken støtter Pride-ideologien
Da Jesus i sin bergpreken underviste sine disipler til å være hans etterfølgere, startet han med å erklære...
Kjærlighet
Risikabel ideologistyrt helsepolitikk når kjønn skal endres
Til alle tider har begrepene mann og kvinne vært knyttet til deres ulike funksjoner i forbindelse med...
Pyramider
En skeiv revolusjonær tankemodell
En revolusjon kan oppstå når mange oppfatter seg selv som en undertrykt minoritet som må kjempe sammen...
Fri
En FRI-gjort seksualrevolusjon
Foreldre som er imot Fris ideologi bør benyttet seg av muligheten til å be om at barna deres blir fritatt...
Madness
The madness of the crowds
Et saklig oppgjør med sex-revolusjonen Dagen anmelder ikke vanligvis engelske bøker. Men...
Når toleransen blir totalitær
Ordet «toleranse» blir i dag brukt på en ny måte som egentlig fremmer en intolerant holdning. Denne artikkelen...
Boken Normløst
Normløst
Vi står overfor en revolusjon som vil endre hele vår forståelse av kjønn, seksualitet og samliv Radikal...
Drivkreftene bak den "kjønnslikegyldige" ekteskapsloven
Da den nye ekteskapeloven ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2009, kunne to personer av samme kjønn...
KrF, Knut Arild Hareide og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven
 KrF til kamp mot den nye loven Da den nye ekteskapsloven som åpnet for ekteskap mellom to av samme kjønn...
KrFs brudd med ekteskapet
Hvorfor vil KrF gi opp den ekteskapsforståelsen som er forankret i Bibelen, i den kristne kulturarven...
Når teologer smugler
I dag smugles en sekulær virkelighetsforståelse inn i kirken, kledd i kristelige begreper som til dels...
Tvillinger med tre mødre
Nye familieformer er i ferd med å gi mange barn en vanskelig oppvekst. De som har kjempet fram en utvidet...