Skriver
Skribent
Jon Kvalbein

Jon Kvalbein

Jon Kvalbein er en norsk pedagog, redaktør og skribent. Han var redaksjonssekretær og siden redaktør av tidsskriftet Fast Grunn fra 1963 til 2003. Han har vært en aktiv debattant i dagspressen, særlig i Dagen, Vårt Land og Aftenposten.
Foto: Acy Ian Malimban fra Unsplash
Når politikere fremmer kjønnsforvirring
Tanker om kjønn og seksualitet har i vestlige land i flere år blitt preget av en postmoderne ideologi...
Familie
Til forsvar for barnets rettigheter
Over hele verden er folk opptatt av at menneskets ytre miljø er i sterk endring. Klimakrisen og forurensningen...
Foto: Mercedes Mehling fra Unsplash
Utilslørt promotering av sex, Fri og Pride
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil frigjøre oss fra alle normer for kjærlighet,...
Foto: Marianne Bos fra Unsplash
Trettebergstuens «tredje kjønnskategori»
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil lovfeste en «tredje kjønnskategori». Hva...
Bibelen
Pride er uforenlig med kristen tro
«Pride er ikke en ideologi, selv om noen forsøker å gjøre den til det. Nei, Pride er kampen for frihet,...
Foto: Possessed Photography fra Unsplash
Hva er kjønnsaktivistenes endelige mål?
Hva er et tredje kjønn? Er innføring av et tredje kjønn enda en mellomstasjon mot nye endringer som forkjemperne...
Familie
Når kjønnsrelativismen blir lovfestet
Manglende konsekvensutredning var hovedkritikken fra KrF og Sp da Stortinget 30. mai 2016 med 80 mot...
Foto: Artem Kniaz fra Unsplash
Pride-bevegelsens nyliberale ideologi
Den internasjonale LHBTQ+-bevegelsen kommer i Norge primært til uttrykk gjennom organisasjonen «Fri –...
Foto: Nick Karvounis fra Unsplash
Bibelen avviser likekjønnet ekteskap
Pinsevennen og MF-professoren Terje Hegertun går nå inn for at to av samme kjønn kan inngå ekteskap....
Foto: Lachlan Donald fra Unsplash
Juridisk kjønn - hva er konsekvensene?
«Lov om endring av juridisk kjønn» ble vedtatt av Stortinget i 2016. Men hva er lovens konsekvenser? Før...