Drivkreftene bak den “kjønnslikegyldige” ekteskapsloven

Da den nye ekteskapeloven ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2009, kunne to personer av samme kjønn inngå ekteskap. Loven innførte en ekteskapsforståelse som er i strid med tradisjon og lovverk i nesten alle land, uten hjemmel i menneskerettighetene og i konflikt med kristen tro. Vi bør ikke godta at det såkalt «kjønnsnøytrale ekteskapet» … Read moreDrivkreftene bak den “kjønnslikegyldige” ekteskapsloven

KrF, Knut Arild Hareide og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven

 KrF til kamp mot den nye loven Da den nye ekteskapsloven som åpnet for ekteskap mellom to av samme kjønn ble vedtatt i Stortinget i 2008, stemte KrF samlet i mot loven. Våren 2009 vedtok landsmøtet i KrF enstemmig å ta opp kampen mot den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. I KrFs politiske program for 2009-2013 stod … Read moreKrF, Knut Arild Hareide og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven

KrFs brudd med ekteskapet

Hvorfor vil KrF gi opp den ekteskapsforståelsen som er forankret i Bibelen, i den kristne kulturarven og i menneskerettighetene? Knut Arild Hareides deltakelse i Oslo Pride 2016 viser hvordan en kulturliberal tenkning har fått stor innflytelse innen Kristelig Folkeparti. Paradens generelle formål er å støtte den såkalte «LHBTIQ-kulturen», som inkluderer lesbiske, homofile, bifile, trans- , intersex- og queer-personer. LES: Intern … Read moreKrFs brudd med ekteskapet

Når teologer smugler

I dag smugles en sekulær virkelighetsforståelse inn i kirken, kledd i kristelige begreper som til dels har fått nytt innhold Smug­ling be­teg­ner vanligvis ulov­lig inn- eller ut­før­sel av varer over lande­gren­se­ne. Men i sin bok «The Di­sen­chant­ment of Se­cu­lar Dis­cour­se» (Har­vard Uni­ver­sity Press, 2010) bru­ker Ste­ven D. Smith ordet smug­ling som meta­for (bil­led­lig ut­trykk) når han … Read moreNår teologer smugler