Familie
Foto: Seth Reese fra Unsplash

Til forsvar for barnets rettigheter

Over hele verden er folk opptatt av at menneskets ytre miljø er i sterk endring. Klimakrisen og forurensningen av jorda skremmer mange. Færre er opptatt av en indre miljøkrise som på sikt kan få enda større konsekvenser.

Hvert menneske har en far og en mor. Det er et biologisk faktum. Begge gir sitt unike bidrag til barnets identitet. Lenge før stater ble organisert og lover ble formulert, eksisterte dette båndet mellom foreldre og barn. Det naturlige var at barna vokste opp med sine foreldre og fikk omsorg fra dem.

Denne ordningen er stadfestet i FNs barnekonvensjon. Alle barn «har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem» (Art. 7.1). Staten skal sikre at et barn ikke skal skilles fra sine foreldre mot sin vilje, dersom dette ikke er nødvendig av hensyn til barnets beste.

Men utviklingen har ført med seg at voksne menneskers behov i stadig større grad har satt barns grunnleggende menneskerettigheter til side. Dette har skapt motreaksjoner i mange land. Vi er nå vitne til en ideologisk kulturkamp som går på tvers av kjønn, raser og religioner.

Organisasjonen «Them Before Us» er opprettet i USA. Målet er å fremme et verdensvidt engasjement for å prioritere barnet (them) fremfor voksne (us).

Katy Faust er grunnlegger og president. Sammen med Stacy Manning ga hun i 2021 ut boka «Them Before Us. Why We Need a Global Children’s Rights Movement» (på norsk: «Dem før oss. Hvorfor vi trenger en global barnerettighetsbevegelse», red.).

Boka refererer mest til amerikansk statistikk og argumentasjon. Men den samme sosiale, juridiske og idemessige innflytelsen gjør seg gjeldende over hele verden. Boka er i høy grad også aktuell i Norge.

Sæd og egg, donorer og surrogatmødre er blitt varer på et kommersielt marked.

Her finner vi et grundig oppgjør med en ekteskapsdefinisjon som inkluderer to av samme kjønn og som bevisst overser barns rett til å få vokse opp med sine foreldre. Far og mor er ulike, og barnet trenger dem begge.

Et forpliktende ekteskap gir stabilitet og trygghet framfor samboerskap. Skilsmisser går oftest ut over barnet. Dette kan de ha vansker med å uttrykke selv.

Stadig flere barn vokser opp i hjem der far mangler. Dette får følger i statistikker over fattigdom, avbrutt skolegang, lovbrudd, alkoholbruk og selvmord.

Sæd og egg, donorer og surrogatmødre er blitt varer på et kommersielt marked.

Også adopsjon innebærer at barnet ikke vokser opp med sine biologiske foreldre. Omstendighetene kan være slik at dette er til barnets beste. Men også for de som blir adoptert bør man prioritere stabile hjem med to omsorgspersoner av ulikt kjønn.

«Them Before Us» representerer en tydelig motvekt til den internasjonale Pride-bevegelsen som kjemper for en nesten grenseløs seksuell utfoldelse. Alt det som to eller flere voksne blir enige om på dette området, skal aksepteres. Dette er et hovedpunkt i denne bevegelsens ideologi.

Vi trenger en motbevegelse som tar barns behov og rettigheter på alvor. I Norge er foreningen MorFarBarn et meget godt alternativ. Det er et lyspunkt at stadig flere tar til orde til fordel for den kommende generasjon. I denne sammenheng er «Them Before Us» en viktig ressurs og inspirasjonskilde.

Først publisert i Dagen

Jon Kvalbein

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk