Foto: Tim Kraus fra Unsplash
Foto: Tim Kraus fra Unsplash

En løfterik splittelse

Skeiv teori undergraver forestillingen at homokamp kan sammenliknes med kvinnekamp og rasekamp.

En grunnleggende ideologisk motsetning har nå ført til en organisatorisk splittelse blant lesbiske, homofile og bifile i flere land – nå også i Norge.

Som et alternativ til «Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» har vi fått «LLH 2019 – Foreningen for Lesbiske, Homofile og Bifile».

Nye organisasjoner er opprettet i flere land i åpen protest mot en «skeiv» ideologi som vil hindre åpen debatt og bekjempe avvikende syn med anklager om diskriminering og hat-ytringer.

Den ideologiske motsetningen er tydelig. Lesbiske, homofile og bifile har i ulike sammenhenger lagt vekt på at deres legning er medfødt.

For å få bred tilslutning er deres «frihetskamp» blitt fremstilt på linje med kvinners og diskriminerte rasers kamp for å oppnå sine «menneskeretter». Strategien var vellykket og resulterte i raske endringer i lovverk og samfunnsliv.

Nå har det ikke vært mulig å finne vitenskapelig grunnlag for at forskjellige varianter av seksuell orientering er medfødt. Mer problematisk er det at såkalt «skeiv teori» har fått økende ideologisk gjennomslag. Kjønn er ikke medfødt, det er en sosial konstruksjon, får vi vite.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk i 2016 Stortinget med på å vedta en lov om endring av juridisk kjønn. Loven er basert på «skeiv» ideologi og innebærer at alle nordmenn selv kan bestemme hvilket juridisk kjønn de ønsker å ha. Det kan man gjøre ved å fylle ut et skjema på skatteetaten.no. Aktivister hevder forøvrig at det finnes mange ulike kjønn, ikke bare mann og kvinne.

Skeiv teori undergraver forestillingen at homokamp kan sammenliknes med kvinnekamp og rasekamp. For der er begrepene «kvinne» og «rase» knyttet til biologiske fakta, noe som er i samsvar med de aller fleste menneskers umiddelbare virkelighetsoppfatning.

Foreningen Fri har forsøkt å forene de to motstridende syn på mennesket og virkeligheten. Men skeiv ideologi har fått stadig mer innflytelse i Fri. Fris ungdomsorganisasjon heter «Skeiv Ungdom».

Den nyetablerte organisasjonen LLH 2019 (se llh2019.no) har et styre som består av Loke Aashamar (leder), Tonje Gjevjon og Ola Movinkel. Organisasjonen skal aktivt fremme LHB-personers rettigheter og interesser i det norske samfunnet.

Den anerkjenner at gutter og jenter kan bryte med tradisjonelle kjønnsroller når det gjelder interesser, image og klesstil. Men uansett hva de føler, finnes det bare to kjønn, mann og kvinne, slår man fast.

LLH 2019 tar et oppgjør med tanken om at noen er «født i feil kropp», og er imot forsøk på å endre unge menneskers kjønn med hormonbehandling eller kirurgi. Organisasjonen går imot en rekke av punktene i Fris politiske plattform.

De er blant annet imot surrogati og prostitusjon fordi dette innebærer utnyttelse av andre mennesker. Og de tar avstand fra Fris programpost:

«Trossamfunn som ikke aktivt arbeider for LHBTIQ skal ikke kunne motta statstilskudd.» LLH 2019 kritiserer Lov om endring av juridisk kjønn for å være «hastebehandlet i tilnærmet lukkede rom under påskudd av å fremme og beskytte «skeives rettigheter»».

LLH 2019 ønsker ikke å inkludere kjønnsidentitet i straffeloven og vil ikke ha et eget straffevern mot hat-kriminalitet. Loke Aashamar tok i Blikk 3. august et oppgjør med de skeives mangel på åpenhet:

«Å være kritisk til den «skeive» bevegelsens politikk, dagsorden og metoder har lenge blitt møtt med påstander om hatprat, krav om sensur og utestengelse fra trykte, digitale og sosiale medier, stempling som -fobi, hatefull, og folk har til og med vært redd for å miste jobben.»

LHBTIQ-aktivister over hele verden har fordømt forfatteren J.K. Rowling med hatefulle anklager og trusler fordi hun ikke anerkjenner transkvinner (med mannskropp) som ekte kvinner. LLH 2019 har stilt seg på hennes side til forsvar for kvinnene og for ytringsfriheten.

LLH 2019 arbeider nært med LGB Alliance i England og Skottland (se lgballiance.org.uk), Red LGB i Spania og Frente LGB i Brasil. LGB Alliance protesterer imot den innflytelse transbevegelsen har fått blant politikere.

De viser til at en lesbisk person som nekter å anerkjenne og være kjæreste med en transkvinne (altså en «kvinne» med mannlig kjønnsorgan) som kvinne, kan bli stemplet som transfob og anklaget for hat-kriminalitet.

Organisasjonen Save Women’s Sports (savewomenssports.com) hører med blant de nye organisasjonene som er oppstått i opposisjon til den skeive ideologien. De ønsker å beholde kvinnesporten med grunnlag i en biologisk definisjon av hvem som er en kvinne.

De samler underskrifter fra sportskvinner over hele verden med krav om at retningslinjene fra 2015 som tillater menn å delta som kvinner, må endres. Underskriftene skal oversendes til Den internasjonale olympiske komité 1. oktober.

La det være klart: Verken Fri eller LLH 2019 har et syn på likekjønnet samliv som er i samsvar med kristen tro.

Men LLH 2019 deler den kristne læren om at det finnes to kjønn, og de har et syn på ytringsfriheten som gjør det mulig å kritisere LHBTIQ-bevegelsen, Fris ideologi og politikk og deres tilhengere uten å risikere å bli anmeldt for hat-ytringer og diskriminering.

Stortinget, som snart skal ta stilling til nyformuleringer om «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» i §§185 og 186 i straffeloven, bør merke seg dette. Politikernes oppgave må være å ivareta ytringsfriheten.

 

Jon Kvalbein

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Rosanna Gaddoni fra Unsplash

Vi normaliserer den falne natur

Det pågår nå en debatt om hvorvidt såkalte «ikke-binære» personer bør kunne ordineres til prester i Den norske kirke. Det har vært flere interessante bidrag

Foto: Samuel Regan Asante fra Unsplash

Fråvær av logikk om kjønn

Jørn Kløvfjell Mjelva, doktorgradsstudent i filosofi, drøftar i VL 3. januar om det finst inndelingar av verda som er sannare og rettare enn andre, og