Foto: Markus Spiske fra Unsplash
Foto: Markus Spiske fra Unsplash

To kjønn eller flere i Human-Etisk Forbund: Hva mener egentlig Christian Lomsdalen?

I Dagen 15. mai gjør leder av Human-Etisk Forbund (HEF), Christian Lomsdalen, rede for hva organisasjonen mener om ulike spørsmål. Det er rosverdig at ledere gjør åpent rede for hva deres organisasjon står for.

Men mange ønsker nå å få innsikt i hva som er HEFs syn på kjønn og den ideologien som Pride-bevegelsen fremmer.

I 1996 fikk den britiske forfatteren Richard Dawkins en pris som «Årets humanetiker» av organisasjonen American Humanist Association (AHA). Begrunnelsen var hans «betydelige bidrag» til å formidle vitenskapelige begreper til publikum.

Men i 2021 tok AHA denne prisen fra ham. Begrunnelsen var at han flere ganger hadde kommet med «transfobiske uttalelser».

Det ble vist til at han på Twitter hadde skrevet: «Er en transkvinne en kvinne? Rent semantisk. Hvis du definerer etter kromosomer, nei. Hvis ut fra selvidentifikasjon, ja. Jeg kaller henne ‘hun’ av høflighet.»

Dette ble ikke tålt av AHA. Den amerikanske humanist-organisasjonen anklaget Dawkins for å komme med nedsettende uttalelser mot marginaliserte grupper under dekke av vitenskapelighet, en tilnærming som er i strid med humanistiske verdier.

Dawkins har siden flere ganger uttrykt sitt syn på kjønn, blant annet i podkasten «The poetry of reality».

LES OGSÅ

Ateist Richard Dawkins mener det kun finnes to kjønn

Han hevder at det kun finnes to kjønn, og at kjønn må defineres biologisk. Det er en forvrengning av språket når en mann har rett til å erklære seg som kvinne, sier han. Dawkins støtter Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling, en av de mange som har opplevd mye motbør og boikott fordi hun har hevdet at det bare finnes to kjønn.

Dawkins er internasjonalt kjent som biolog og ateist. I sin bok «The God Delusion» (2006) omtaler han Gud som en skadelig vrangforestilling. Et slikt syn deler han med mange norske human-etikere.

Som kristen tar jeg skarp avstand fra en sekulær og ateistisk virkelighetsforståelse. Men bibelsk kristendom er tydelig på at mennesket er skapt som to kjønn, mann og kvinne.

Disse to biologiske kjønnene kan ikke endres. At det finnes sjeldne tilfeller der et barns kjønn ved fødselen ikke kan fastslås entydig – på grunn av misdannelser eller feil i fosterutviklingen – gir intet grunnlag for innføre et tredje kjønn eller å gjøre kjønn til noe valgfritt.

Pride-bevegelsen og foreningen Fri har kjempet iherdig for at kjønn er noe man kan velge fritt. Da Stortingets flertall i 2016 uten forutgående utredning vedtok «Lov om endring av juridisk kjønn», ble dette en rettighet med feste i norsk lov!

Nå kan alle norske borgere melde til skattekontoret om hvilket kjønn de har, og endre det så ofte de ønsker. I barnehager og skoler har kurset Rosa kompetanse fra foreningen Fri (som er helfinansiert av det offentlige) fått spre en kjønnsforvirring som er uten sidestykke i historien. Det har oppstått et kulturklima der mange ikke våger å si sin mening.

Også fagbiologer og leger har lenge vært tilbakeholdne med å stå fram med sitt syn. Men det finnes gode unntak. Professor i biologi Glenn-Peter Sætre ga i fjor ut boka «To kjønn», der han entydig og med solid faglig dokumentasjon påviser at det bare finnes to kjønn.

LES OGSÅ

Biolog Glenn-Peter Sætre om ny kjønnsforståelse: – Ordkløyveri

Hva mener HEF?

I 2016 vedtok de seks nordiske humanistorganisasjonene et «Nordisk humanistmanifest» som uttrykker deres felles grunnlag. Her står det blant annet:

«Kritisk undersøkelse, kunnskapsbasert argumentasjon og en vitenskapelig tenkemåte er våre beste verktøy for å skaffe oss pålitelig kunnskap om verden.»

«Ytringsfrihet er avgjørende for å kunne etterprøve meninger i åpen debatt.»

«Humanister respekterer trosfriheten og alles rett til å velge et eget livssyn.»

Dersom HEF ønsker å virke i samsvar med dette manifestet, bør organisasjonen stadfeste at to kjønn er et biologisk faktum som er i samsvar med «kritisk undersøkelse, kunnskapsbasert argumentasjon og en vitenskapelig tenkemåte».

Dersom ytringsfrihet er avgjørende for humanister, er det vanskelig å forstå at HEF samtidig tar avstand fra dem som offentlig hevder det som biologisk og medisinsk vitenskap er samstemte om: Det finnes kun to biologiske kjønn.

Anne Kalvig, som i fjor sluttet som professor, har i sin veldokumenterte bok «Kjønnstru. Kampen om røynda» (2023) påvist at HEF støtter forestillingen om at «kjønnsidentitet» er et faktum som er uavhengig av biologisk kjønn og at dette må respekteres.

LES OGSÅ

Anne Kalvig var blodraud feminist og åtvara mot å lytte til «kristen-reaksjonære». Så kom transdebatten

Ja, HEF har oppfordret alle sine følgere på Facebook til å skrive under på opprop om «Ja til undervisning om ‘kjønnsmangfold’ i skolen».

Jeg har følgende spørsmål til Christian Lomsdalen:

Hvordan stiller Human-Etisk Forbund (HEF) seg til AHAs vedtak om å frata Dawkins humanistprisen?

Bør ikke HEF med basis i «Nordisk humanistmanifest» støtte hans biologiske forståelse av kjønn og verne om hans frihet til å hevde sitt syn?

Er alle medlemmene klar over at HEF aktivt kjemper for den kjønnsideologien som Fri og Pride-bevegelsen står for?

HEF arrangerer humanistisk konfirmasjon der man påvirker ungdom til å dele deres livssyn. Er konfirmantene og deres foreldre klar over hva HEF formidler?

 

Jon Kvalbein

Først publisert i Dagen

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker