Foto: Chris Murray Unsplash
Foto: Chris Murray Unsplash

En skeiv ideologisk revolusjon

Vi representerer ingen ideologi», hevder Skeivt kristent nettverk, foreningen Fri og en organisasjon for skeive muslimer i Norge. Jeg vil begrunne hvorfor deres påstand ikke er sann.

«Vi representerer ingen ideologi», kan vi lese i Dagen 11. september . Artikkelen er skrevet av Tor Håkon Eiken, nestleder i Skeivt kristent nettverk, Thee-Yezen Al-Obaide, assisterende generalsekretær i Salan – organisasjonen for skeive muslimer i Norge, og Nils-Erik Aasen Flatø, leder av FRI Oslo og Viken, et fylkeslag i Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Jeg vil begrunne hvorfor deres påstand ikke er sann.

Ideologi kan defineres på ulike måter. Jeg vil ta utgangspunkt i omtalen som vi kan finne hos Nasjonal digital læringsarena: «Alle ideologier har en kjerneverdi, et syn på mennesket og samfunn, et syn på hvilken rolle staten og demokratiet bør ha, og strategier og mål for samfunnet.»

Den skeive ideologien, eller pride-ideologien, som de «skeive» og Fri står for, ser seksuell frihet som en overordnet verdi. På det seksuelle området skal det ikke være grenser for handlinger, atferd eller relasjoner som to eller flere likeverdige voksne mennesker er blitt enige om.

Av dette følger blant annet at man kjemper imot «heteronormen», det vil si tanken om at samliv mellom mann og kvinne er det naturlige, normale og ønskelige. De ønsker en seksualundervisning i barnehager og skoler som er «normkritisk og fokuserer på anatomi, råderett over egen kropp, seksuell nytelse, seksuelle rettigheter, samtykke og gråsoneproblematikk».

De er for polygami. Prostitusjon betraktes som en positiv, samfunnsgagnlig tjeneste. De mener at det finnes et mangfold av kjønn. De er tilhengere av surrogati. Dette og mye mer finner man i Fris politiske plattform (se www.foreningenfri.no ).

Det er Fri som står bak pride-festivalene. «Det er viktig at Fris lokale avdelinger står som avsendere av festivalene i Norge», kan vi lese. Festivalene er viktige redskaper for å fremme deres ideologi. Regnbueflagget brukes som fane for denne ideologien, og det arbeides nå intenst for at kommuner skal kunne reise dette flagget på sine bygninger.

Fri er imot kristen seksualmoral og ønsker at meningsmotstandere skal bli fratatt sine friheter og rettigheter: «Fri mener at offentlige tilskudd bare skal gis til trossamfunn som aktivt tar avstand fra og arbeider mot diskriminering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.»

Selv får Fri en unik særbehandling ved at det offentlige betaler for alle kurs som holdes i «Rosa kompetanse», kurs som svært mange nordmenn er skeptiske til.

Transideologien har et menneskesyn og en virkelighetsoppfatning som innebærer at mennesket ikke er skapt som mann eller kvinne. Kjønn er en sosial konstruksjon, ikke er en biologisk realitet. Alle mennesker skal fritt kunne bestemme sitt kjønn ut fra følelser og preferanser.

Dette selvbestemte kjønnet er en viktig del av deres identitet. Ikke å respektere dette, kan bli påtalt som diskriminering og hatefull tale, som brudd på deres rett til privatliv og i strid med menneskerettighetene.

Tilhengere av den skeive ideologien mener at statens rolle er å sørge for at deres syn på mennesket, seksualitet og samliv blir lagt til grunn for opplæringen av barn og ungdom og for helsevesenet. Tanken om at barn kan være «født i feil kropp» introduseres tidlig.

Barn og ungdom må ha rett til å endre sitt juridiske kjønn fra 6-årsalderen, slik Stortinget vedtok for fire år siden. Alle nordmenn over 16 år kan nå endre juridisk kjønn uten veiledning eller kontakt med helsevesenet. Skeiv ideologi har allerede gjennom målbevisst lobbyvirksomhet oppnådd stor innflytelse blant norske politikere.

Den skeive ideologiens mål er å få alle land med på en verdensvid samfunnsomveltning som bygger på et nytt menneskesyn og en ny virkelighetsoppfatning. Det dreier seg i høyeste grad om en ideologi, ja, om en ideologisk revolusjon.

Jon Kvalbein

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker