Norsk psykiatrisk forening kritisk til forslaget om å forby konverteringsterapi

Foto: Nathaniel Chang fra Unsplash

Norsk psykiatrisk forening er kritisk til regjeringens lovforslag og forbud mot konverteringsterapi.. De reagerer på at departementet i stor grad likestiller forsøk på å endre seksuell orientering og kjønnsidentitet. Disse fenomenene krever ulik tilnærming, påpeker de. «Den massive økningen av særlig unge jenter med dysfori knyttet til kjønnsidentitet i Norge og verden de siste ti […]

Statsadvokaten kritisk til forslaget om å forby konverteringsterapi

Terapi

Statsadvokaten mener regjeringen går for langt i sitt forslag om å forby konverteringsterapi. Det kommer fram i Det nasjonale statsadvokatembedets høringssvar til lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi. Forslaget var på høring inntil 10. oktober. «Det nasjonale statsadvokatembetet er ikke imot et forbud mot konverteringsterapi i seg selv, men det foreliggende straffeforslaget går svært langt og […]

Skeive kristne profiler går hardt ut mot et ferskt opprop fra kristenledere mot regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi:

Foto: Gerd Altmann fra Pixabay

 Jeg synes det er vondt å lese hvordan frikirkelige ledere kommuniserer. Veldig mange skeive har opplevd skam, avvisning og selvforakt i møte med kristne fellesskap. Det sier Daniel Skjevik-Aasberg til Vårt Land. Han er advokatfullmektig, medlem av Den norske kirkes LHBT-utvalg og tidligere 1. nestleder og fungerende leder i Unge Høyre. Han er svært kritisk […]

19 nåværende og tidligere ledere fra Kristen-Norge med opprop mot regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi

Foto: Zach Kadolph fra Unsplash

De 19 lederne skriver følgende på Vårt Lands Verdidebatt: Vi ser med stor uro på kultur- og likestillingsministerens lovforslag om konverteringsterapi. Forslaget representerer en totalitær tendens og tross sitt uklare siktemål, innebærer det en innskrenking av tros-, tanke- og livssynsfriheten vi trenger og tar for gitt i et liberalt samfunn. Under påskudd av å beskytte […]

Trettebergstuen trår til

Foto: Juan Gomez fra Unsplash

Sommeren 2021 var det varslet at regjeringen Solberg ville legge frem forslag om forbud mot såkalt «konverteringsterapi» eller homoterapi – et uttrykke som kanskje er lettere å forstå. Bakgrunnen var at det i juni 2019 var blitt fremsatt to såkalte Dokument 8 forslag for Stortinget fra henholdsvis Une Bastholm (MDG)  og Jonas Gahr Støre og Anette Trettebergstuen fra Ap med […]

Rergjeringen med skjerpet forslag til forbud mot konverteringsterapi

Foto: Laura Davidson fra Unsplash

Torsdag ettermiddag inviterte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til pressemøte og orientering om nytt lovforslag om forbud for konverteringsterapi. Det skriver Dagen. – Dette er en dag jeg har gledet meg lenge til. I dag tar vi et stort, nytt og viktig skritt mot et friere og mer inkluderende Norge. Dette er et forbud som […]

Storbritannia får forbud mot konverteringsterapi, men usikkert om transpersoner blir inkludert

Terapi

I trontalen tirsdag denne uken forpliktet Boris Johnsons regjeringen seg igjen på å innføre såkalt konverteringsterapi for personer under 18 år, ifølge BBC. Prins Charles leste at regjeringen vil forby «avskyelige praksiser som ikke fungerer og forårsaker omfattende skade» og beskytte menneskers rett til å elske den de vil, melder Premier Christian News. Tronarvingen måtte lese talen […]

Verdialliansens kommentar til forslag om forbud mot konverteringsterapi

Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash

Det er ikke tilstrekkelig definert hva konverteringsterapi faktisk er. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon på et samfunnsproblem som må reguleres utover det vern enhver borger har i eksisterende lovgivning, som straffeloven, likestillings- og diskrimineringsloven, trossamfunnsloven og all eksisterende helselovgivning, herunder for alternativ behandling. Dette oppsummerer Verdialliansen i høringsuttalelsen til den avgåtte regjeringens forslag til […]

Forbud mot konverteringsterapi i Storbritannia?

Foto: Christian Wiediger fra Unsplash

Den britiske regjeringen ønsker å forby ‘konverteringsterapi’ – en praksis som søker å endre noens seksuelle legning eller kjønnsidentitet. ‘Konverteringsterapi’ er en bevisst bred betegnelse valgt av LHBT-kampanjer som jobber opp mot regjeringen. Begrepet dekker voldelig praksis som allerede i stor grad er ulovlig. Men dette er kampanjer som vil gå mye lenger og avslutte […]

Forbud mot konverteringsterapi lar vente på seg

Foto: Danielle Macinnes fra Unsplash

Ett år har gått siden Stortinget gikk inn for en utredning av et konverteringsterapiforbud. Da Stortinget debatterte et Ap-forslag om forbud like før jul i fjor, var daværende kultur- og likestillingsminister Skei Grande tydelig på vegne av regjeringen: Målet var et stortingsforslag med forbud «våren 2021». Den 6. november utfordret Freddy André Øvstegård (SV) i […]

Kristne i Sverige reagerer på forslag om forbud mot konverteringsterapi.

Foto: Jenny Marvin fra Unsplash

Det er den europeiske evangeliske alliansen (EEA) som frykter at forslaget om forbud mot konverteringsterapi kan ramme grunnleggende sider ved religionsfriheten. Det skriver avisen Världen iDag. Europeiska evangeliska alliansen (EEA) anser att förbön, rådgivning och själavård är en viktig del av religionsfriheten och yttrandefriheten. En eventuell lagstiftning får inte inskränka detta mer än nödvändigt. – […]

Boris Johnson vil forby konverteringsterapi

Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash

I Storbritannia vil en plan om å forby konverteringsterapi bli lagt fram for parlamentet etter at regjeringen har gjennomført de nødvendige studier om temaet. Det skriver BBC. Statsminister Boris Johnsom sa til BBC at han fant praksisen avskyelig og at den ikke har en plass i UK. Kommentaren falt to år etter at regjeringen lovet […]

Sverige utreder forbud mot konverteringsterapi

Terapi

Sveriges regjering har gitt Myndigheten for ungdoms- og samfunnsspørsmål i oppgave om å utrede og kartlegge i hvilken grad LHBTIQ-personer er utsatt for konverteringsterapi. Den svenske regjeringen ønsker mer kunnskap om temaet, som i følge regjeringen ikke har noen presis definisjon. I en pressemelding skriver den svenske regjeringen at konverteringsterapi ofte inkluderer påvirkning og tvang […]

Storbank i UK avslutter kundeforhold til kristne organisasjoner etter påstander om homoterapi

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

De kristne organisasjonene Core Issues Trust (CIT) og International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC) tilbyr støtte og samtaleterapi til mennesker som frivillig ønsker å endre sin homofile legning og livsstil. I midten av juli kunngjorde storbanken Barclays at kontoen til de to organisasjonene vil bli avsluttet 14. september, det skriver Lifesite news. Bankens avgjørelse […]

Konverteringsterapi forbudt i Tyskland

Reichstag i Berlin

Riksdagen i Tyskland har vedtatt en lov som forbyr såkalt “homofil konverteringsterapi” for unge mennesker. Lovgivningen er ment å stoppe de som yter hjelp til å endre en persons seksuelle orientering dersom disse er under 18 år. De som bryter den nye loven kan møte et års fengsel, eller en bot på € 30.000 ($ […]