Statsadvokaten kritisk til forslaget om å forby konverteringsterapi

Terapi
Foto: Nik Shuliahin fra Unsplash

Statsadvokaten mener regjeringen går for langt i sitt forslag om å forby konverteringsterapi.

Det kommer fram i Det nasjonale statsadvokatembedets høringssvar til lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi. Forslaget var på høring inntil 10. oktober.

«Det nasjonale statsadvokatembetet er ikke imot et forbud mot konverteringsterapi i seg selv, men det foreliggende straffeforslaget går svært langt og har et vidt anvendelsesområde», skriver embetsleder Jan Fredrik Glent i høringssvaret.

Statsadvokaten frykter Støre-regjeringens lovforslag vil ramme mulighetene til å diskutere grunnleggende familieforhold innad i en kjernefamilie.

Han viser til at departementet har presisert unntak for dette, men etterlyser at det skal være med i den endelige lovteksten.

«Det fremstår som åpenbart at det lett kan være uklare grenser vedrørende faktum rundt hva som er diskutert mellom foreldre og barn, med påfølgende utfordringer rundt det bevismessige i en potensiell straffesak», skriver han.

Statsadvokaten påpeker at foreldre må få veilede barn ut fra sin livserfaring og kunnskap på best mulig måte.

«Å straffesanksjonerte samtaler/diskusjoner mellom foreldre og barn om for eksempel kjønnsskifte, forskjellige behandlinger i den forbindelse med bivirkninger eller kanskje irreversible medisinske operative inngrep, er å gå meget langt», heter det i høringssvaret.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter