19 nåværende og tidligere ledere fra Kristen-Norge med opprop mot regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi

Foto: Zach Kadolph fra Unsplash
Foto: Zach Kadolph fra Unsplash

De 19 lederne skriver følgende på Vårt Lands Verdidebatt:

Vi ser med stor uro på kultur- og likestillingsministerens lovforslag om konverteringsterapi. Forslaget representerer en totalitær tendens og tross sitt uklare siktemål, innebærer det en innskrenking av tros-, tanke- og livssynsfriheten vi trenger og tar for gitt i et liberalt samfunn.

Under påskudd av å beskytte en gruppe menneskers syn og praksis når det gjelder kjønn og samliv, er kulturministeren villig til å ofre en annen gruppes grunnleggende tros- og ytringsfrihet ved trussel om rettsforfølgelse og straff.

Ifølge lovforslaget skal det være forbudt å «anvende metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet». Forbudet skaper usikkerhet rundt grunnleggende rettigheter, som muligheten til å sitere «religiøse tekster» (les: Bibelen), og utlede hva disse har å si for vår livsførsel – eller retten til å be høyt for en som søker forbønn og hjelp til å leve i samsvar med Bibelens normer.

Det er også uklart hvilke implikasjoner dette får for foreldre og foresatte som vil veilede sine egne barn i et bestemt livssyn som berører sentrale menneskelige identitetsmarkører knyttet til kjønn og seksualitet.

Vi frykter at kultur og likestillingsministerens lovforslag vil skape en ensretting som undergraver den friheten vi som borgere har hatt, til å leve fritt, praktisere vår tro og ta valg i tråd med egne og hevdvunne oppfatninger av rett og galt.

Et forslag som dette underminerer grunnleggende rettigheter vi har som frie mennesker.

Agnes Lid, styreleder for Wycliffe,

Alv Magnus, tidligere leder for Ungdom i Oppdrag

Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag

Anne Christiansen, leder for Jesuskvinner

Arne Mella, rektor for Høyskolen for ledelse og teologi

Berit Hustad Nilsen, styreleder for BCC Norge

Birger Helland, generalsekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Elin Fagerbakke, leder for kvinner i Nettverk

Erik Furnes, generalsekretær for Indremisjonsforbundet (IMF)

Espen Ottosen, informasjonsleder for Misjonssambandet

Jarle Skullerud, synodeformann Den evangelisk lutherske frikirke

Karl Johan Kjøde, generalsekretær Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag (NKSS)

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær Normisjon

Mette Boye, styreleder i OASE

Morten Askeland, leder for Åpne Dører

Sten Sørensen, styreleder for Troens Bevis Verdensevangelisering

Terje Dahle, leder for Kristent fellesskap

Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsen

Øystein Samnøen, leder for NORME

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter