Sverige utreder forbud mot konverteringsterapi

Terapi
Foto: Nik Shuliahin fra Unsplash

Sveriges regjering har gitt Myndigheten for ungdoms- og samfunnsspørsmål i oppgave om å utrede og kartlegge i hvilken grad LHBTIQ-personer er utsatt for konverteringsterapi. Den svenske regjeringen ønsker mer kunnskap om temaet, som i følge regjeringen ikke har noen presis definisjon. I en pressemelding skriver den svenske regjeringen at konverteringsterapi ofte inkluderer påvirkning og tvang for å få en person til ikke lenger å identifisere seg som en LHBTIQ-person, eller ikke gi uttrykk for den delen av sin identitet. Det skriver den svenske avisen Världen iDag.

 

På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska MUCF även beakta den kunskap som finns bland aktörer som arbetar med dessa frågor.

I Storbritannia har Boris Johnson lovet å innføre et forbud mot konerveteringsterapi.

Nyligen krävde flera kända artister i Storbritannien, bland andra Elton John, att landet ska förbjuda ”konverteringsterapi”. Premiärminister Boris Johnson har också lovat att införa ett förbud, något som bland andra Tyskland, Malta och Albanien redan har gjort.

I Sverige er det flere som som ønsker forbud. Konverteringsterapi kalles psykisk terror.

I Sverige har frågan uppmärksammats av flera organisationer, debattörer och politiker, däribland den liberale riksdagsledamoten Robert Hannah, som har drivit frågan om ett förbud sedan han kom in i riksdagen 2014. Han menar att Sveriges lagstiftning ligger efter.

– Min uppfattning är att det behövs ett uttryckligt förbud. Att kartlägga hur det sker och i vilken omfattning är ett viktigt första steg. Baserat på underlaget som tas fram tror jag att vi kommer få med många fler partier på ett förbud, säger han till Göteborgs-Posten.

Hannah kallar omvändelseterapi för ”hedersterror”:

– Det är en form av psykisk terror där man försöker få någon att bli straight, fast det ju inte går.

Därefter säger han att omvändelseterapi ”förekommer en hel del bland vissa frikyrkor, men det är vanligare bland personer med utländsk bakgrund”.

Han ger även exempel på hur denna terapi kan se ut:

– Det kan till exempel handla om att man tar sitt barn till en psykolog eller läkare som ska tala barnet tillrätta. Man kan också låsa in sitt barn tills det lovar att ʼbättra sigʼ. Det förekommer också att man för ut barn till hemländer och gifter bort dem, säger han till tidningen.

Världen idag har varit i kontakt med Robert Hannah för att få en förklaring på hans påstående angående frikyrkor.

Konvereringsterapi sammenlignes med den æresrelaterte volden vi finner i islam

Av artikeln kan man få uppfattningen att det är frikyrkor som använder sig av dessa metoder. Menar du det och har du i så fall något belägg för det? Hedersförtryck brukar ju annars kopplas till islam.

– Hedersförtryck finns inom alla religioner. Men är vanligare inom islam. Israel har precis förbjudit omvändelseterapi. Flera kristna länder har även gjort det. Lyssnar man på Gunilla von Platens sommarprogram i år så ser man att det visst förekommer hedersförtryck även bland kristna. Hbtq-personer är den grupp som drabbas värst av alla av hedersförtryck – varför det förmodligen även förekommer mer inom fler religioner”, svarar Hannah via mejl.

Han hänvisar bland annat till den nationella debatt som uppstått i Norge efter dokumentärserien Homoterapi på webb-tv-kanalen VGTV. Han nämner även exempel från en svensk frikyrka.

– Många har också genom åren hört av sig till mig. Kartläggningens syfte är ju just att ta reda på fakta, skriver Hannah.

Hur ser du på kristen, frivillig verksamhet med själavård och samtalsterapi till människor som brottas med sin sexualitet? Vill du förbjuda även detta?

– Det finns gränsdragningar som behöver dras – var den ska gå kan jag inte svara på förrän kartläggningen har genomförts.

Världen iDag

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter