Norsk psykiatrisk forening kritisk til forslaget om å forby konverteringsterapi

Foto: Nathaniel Chang fra Unsplash
Foto: Nathaniel Chang fra Unsplash

Norsk psykiatrisk forening er kritisk til regjeringens lovforslag og forbud mot konverteringsterapi.. De reagerer på at departementet i stor grad likestiller forsøk på å endre seksuell orientering og kjønnsidentitet. Disse fenomenene krever ulik tilnærming, påpeker de.

«Den massive økningen av særlig unge jenter med dysfori knyttet til kjønnsidentitet i Norge og verden de siste ti år, skulle i hvert fall til dels kunne forklares av kultur, miljø og sosial smitte. Dette er et perspektiv vi savner i lovforslaget», skriver Vegard Solberg Dørum i sitt høringssvar på vegne av Norsk psykiatrisk forening.

Han påpeker at konverteringsterapi for homofile ikke er en ønskelig praksis. Likevel erkjenner de at det kan finnes legetime grunner til at enkelte oppsøker konverteringsterapi.

«Det kan være tilfeller der for eksempel en dypt troende har vanskeligheter med sin legning, men ønsker å bevare troskap mot sine religiøse forpliktelser. Eller en familiefar som har vanskeligheter med sin legning, men som ønsker å beholde det livet han har. Et konverteringsforbud vil kunne komme til å begrense disse menneskenes behandlingsmuligheter», skriver han.

Psykiaterforeningen mener også at departementet bygger sitt lovforslag på et svakt kunnskapsgrunnlag.

«Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på selekterte studier av gjennomgående lav kvalitet med også til dels tvilsom overføringsverdi til norske forhold, noe også departementet selv synes å erkjenne», skriver foreningen.

Dørum etterlyser bedre dokumentasjon på at konverteringsterapi fører til vesentlig psykisk helseskade.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet