Forbud mot konverteringsterapi lar vente på seg

Foto: Danielle Macinnes fra Unsplash
Foto: Danielle Macinnes fra Unsplash

Ett år har gått siden Stortinget gikk inn for en utredning av et konverteringsterapiforbud. Da Stortinget debatterte et Ap-forslag om forbud like før jul i fjor, var daværende kultur- og likestillingsminister Skei Grande tydelig på vegne av regjeringen: Målet var et stortingsforslag med forbud «våren 2021».

Den 6. november utfordret Freddy André Øvstegård (SV) i Stortingets familie- og kulturkomité Kultur- og likestillingsminister Abid Raja i et skriftlig spørsmål til gjøre rede for når Stortinget kunne forvente at et forbud mot konverteringsterapi er ferdig utredet.

I et skriftlig svar til Stortinget svarer kultur- og likestillingsminister Abid Raja at regjeringen pr dags dato ikke kan fastslå når dette (konverteringsterapiforbudet, red.anm.) er ferdigstilt, og peker blant annet på at coronapandemien har gjort arbeidet vanskelig:

Kulturdepartementet har igangsatt en utredning om konverteringsterapi. Dette er høyt prioritert av regjeringen. En eventuell regulering av konverteringsterapi reiser mange og vanskelige juridiske problemstillinger. Det er få land som har egne forbud mot dette og det er derfor få steder å hente erfaringer fra. Jeg er opptatt av at utredningsarbeidet skal gjøres grundig og bygge på et solid faglig grunnlag. Kulturdepartementet samarbeider derfor med Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Departementene får også bistand av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufdir har blant annet samlet eksisterende kunnskap og forskning om konverteringsterapi i andre land, og har gitt departementet innspill om organisasjoners erfaringer med slik praksis i Norge.

Så langt har hovedanliggendet i utredningsarbeidet vært å vurdere behovet for ny regulering på feltet, blant annet ved å se på i hvilken utstrekning gjeldende lovgivning omfatter handlinger knyttet til konverteringsterapi. Det er videre nødvendig å vurdere det menneskerettslige handlingsrommet for eventuelt ny regulering. I likhet med retten til ikke-diskriminering og retten til autonomi og til å få utvikle sin identitet, er religionsfriheten og ytringsfriheten grunnleggende menneskerettigheter som er nedfelt både i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner. Det er viktig at en eventuell ny regulering ikke kommer i konflikt med menneskerettighetene.

Per nå kan ikke regjeringen fastslå når dette arbeidet blir ferdigstilt. Covid 19-situasjonen har medført noen forsinkelser i arbeidet. Et eventuelt lovforslag vil bli sendt på høring på vanlig måte.

Dette svaret liker ikke SVs Freddy André Øvstegård. På spørsmål fra Vårt Land om han tror lovforbudet er klart før neste stortingsvalg, svarer han:

Dette ser ikke bra ut, spør du meg. Raja skriver at man hittil bare har sett på behovet for regulering i det hele tatt. Ikke hvordan man skal få til forbud, men om. Det er oppsiktsvekkende annerledes i forhold til Grandes tydelige budskap hvor hun sa «vi skal ha det», og det er det som er målet.

Øvstegård sliter med å forstå argumentet knyttet til corona:

Det er mye som blir annerledes med korona. De i departementet som jobber med kulturlivet har mye å gjøre nå, det forstår jeg. Men dette er likestillingsdelen av departementet, så jeg kan ikke forstå at det skal ta så lang tid. At man fortsatt bare ser på behovet og ikke lenger forbudet, den kjøper jeg ikke.

Jeg kjenner jeg reagerer på at dette er noe annet enn det regjeringen foreslo i 2019.

I desember 2019 stod flere partier klare for å stemme gjennom et forbud mot konverteringsterapi raskt, men regjeringen fikk gjennomslag for en utredning av et forbud. KrF, som var eneste parti imot et forbud, ble overkjørt av kollegene, men slapp med regjeringens løsning å stemme mot regjeringen.

– Da regjeringen stemte ned å forby, men i stedet for å utrede, skulle det lede fram til et forbud. Raja går tilbake på dette i hans svar, og det mener jeg han burde stilles ansvarlig for. Vil Raja ha et forbud? undres Øvstegård overfor Vårt Land.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter