Skeive kristne profiler går hardt ut mot et ferskt opprop fra kristenledere mot regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi:

Foto: Gerd Altmann fra Pixabay
Foto: Gerd Altmann fra Pixabay

 Jeg synes det er vondt å lese hvordan frikirkelige ledere kommuniserer. Veldig mange skeive har opplevd skam, avvisning og selvforakt i møte med kristne fellesskap. Det sier Daniel Skjevik-Aasberg til Vårt Land.

Han er advokatfullmektig, medlem av Den norske kirkes LHBT-utvalg og tidligere 1. nestleder og fungerende leder i Unge Høyre. Han er svært kritisk til et opprop der 19 kristenledere går hardt ut mot regjeringens lovforslag til forbud mot konverteringsterapi, et opprop han mener «går til frontalangrep» på et forslag som skal «beskytte sårbare mennesker».

Daniel Skjevik-Aasberg sier til Vårt Land at “de snur dette fullstendig på hodet. De bruker argumentasjon som om det er majoritetskulturen i disse menighetene som er under angrep. For mange oppleves nok dette som et nytt overgrep.”

En av initiativtakerne bak oppropet, Alv Magnus, tidligere leder i Ungdom i Oppdrag, er uenig i Skjevik-Aasbergs kritikk. Magnus mener at synet som forfektes i oppropet, representerer en minoritet i samfunnet, og skriver følgende i en e-post til Vårt Land:

 Som minoritet opplever vi lovteksten som krevende fordi den skaper usikkerhet om at trosfriheten blir tilstrekkelig ivaretatt. Det er viktig å minne om at den forrige regjeringen brukte lang tid på å formulere forslag til lovtekst, nettopp fordi det er flere hensyn som skal tilgodeses, deriblant spørsmålet om trosfrihet.

«Umenneskelige valg»

Vårt Land skriver at Skjevik-Aasberg er medlem av Den norske kirke, men går også regelmessig i frikirkelige gudstjenester. Daniel Skjevik-Aasberg minner om at det tradisjonelle synet på kjønn, samliv og seksualitet er normen og ikke unntaket i de menighetene og organisasjonene avsenderne leder:

– Det er denne majoritetskulturen som sitter med hele makten og autoriteten i møtet med skeive kristne. Den makten må de være veldig bevisst på. Det er ingen vanlige mennesker som har vokst opp i sekulære hjem som plutselig forviller seg inn i konverteringsterapi. Det er de få som har vokst opp i disse miljøene denne loven er ment å ramme. Det å bruke lovforslaget til å argumentere som at det er de som er ofrene, er ikke riktig.

– Mange står overfor et umenneskelig valg: sin tro, sitt kristne fellesskap og et liv i ensomhet på den ene siden, eller å leve et liv i kjærlighet, uten å være ensom, med en egen familie, på den andre.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter