Venstre med flere forslag til liberalisert bioteknologilov

Partiet Venstre fremmet for få dager siden fire forslag til en liberalisert bioteknologilov. Utgangspunktet er partiets bekymring for de som ikke klarer å få barn på naturlig måte, og partiet skriver som bakgrunn for sitt representantforslag: Ufrivillig barnløshet rammer ett av syv par. De siste tiårene har forekomsten økt betraktelig. Økningen skyldes i hovedsak at […]

Venstre ønsker å liberalisere bioteknologiloven

Forskning

I et utkast til nytt partiprogram ønsker Venstre løpende evalueringer av bioteknologiloven. I mai fikk Frp, Ap og SV flertall i Stortinget for omfattende endringer i bioteknologiloven. Med unntak av én representant stemte Venstre på Stortinget mot endringene, i tråd med regjeringsavtalen. Det skiver avisen Vårt Land. Likevel vil Venstre gå til valg på å gjøre […]

Kuppmakerne Ap, SV og FrP vil vedta lov i Stortinget: Barn klarer seg fint uten en far

Med mindre en håndfull stortingsrepresentanter ombestemmer seg og setter barnas hensyn i første rekke, vil stortingsflertallet tirsdag 26. mai vedta en lov som sier at barn ikke trenger en far. Det er et svik av episke dimensjoner overfor barn som dermed fratas muligheten til å leve et liv i tråd med naturlige forutsetninger. Saksbehandlingen bærer […]

Spennende innspurt i Stortinget om bioteknologilov

Mållinjen

Før avgjørende stortingsvedtak 26. mai har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bedt Frp-representanter bruke partiets fristillingsparagraf og velte flertall for Ap, SV og Frps forslag om friere bioteknologilov. Men Ropstad og KrFs håp kan møte veggen likevel, det skriver Vårt Land: • Senterpartiet vil fristille representantene – og har flere i rekkene som vil si ja […]

Ny bioteknologilov tar form uten offentlige høringer

Stemme

Arbeiderpartiet, SV og FrP utarbeider selv nytt lovverk om eggdonasjon og ultralyd, og det hele finner sted uten at det blir gjennomført ordinær offentlig høringsrunde. Vårt Land skriver at de tre partiene i praksis har overtatt styringen fra Solberg-regjeringen etter at de skapte flertall for å snu Bent Høies utkast til bioteknologilov. Med lovhjelp fra […]

Ny bioteknologilov tar form

Reagensrør

Da Frp gikk ut av regjering, kom det tidlig varsel om at partiet ville fristille seg fra lovforslaget der KrF hadde vunnet et nei til eggdonasjon og flere andre oppmykninger. Tidlig i mars kom en rekke ja fra Frp til ulike oppmykninger av loven. Men sammen med Ap manglet de fortsatt SVs støtte for å […]

Korona stopper ny bioteknologilov

Corona kart

Vårt Land skriver at nå er Stortingets plan for møter om alt annet enn koronatiltak og noen andre utvalgte saker rensket ut april. Og i stortingskomiteene som forbereder vedtak, er det brems på arbeid med saker som trenger lovhjelp fra statsapparatet. Det gjelder blant annet bioteknologiloven, som skulle vært behandlet i stortingsmøte i slutten av […]

Frp hindrer dobbeltdonasjon

Dobbel lampe

Da Frp i forrige uke presenterte sine ønsker med tanke på endringer av bioteknologiloven senere i vår, var hovednyheten at partiet ville kjempe igjennom ja til eggdonasjon. Der vil de få flertall med Ap – og ventelig SV. Men samtidig satte Frp opp sperrer for den formen for eggdonasjon som er sterkest kritisert: Donasjon av […]

Eggdonasjon; ingen synes å bry seg om barna

Barn

Stortinget vedtar ny bioteknologilov den 23. april. Loven har ikke vært endret i særlig grad siden 2004, og det er Frps utgang av regjeringen som åpner opp for en liberalisering av loven. I forrige uke presenterte Frp hva de ønsker, og et av punktene er å tillate eggdonasjon. Siv Jensen kaller det for likestilling. Også […]

Menneskeverd i klinikk og politikk

Bokomslag - Menneskeverd i klinikk og politikk

Bioteknologiloven er under et stadig press, og forslag som for få år siden ikke engang ble vurdert, diskuteres i dag med den største selvfølgelighet. En av de som forutså en slik utvikling, er lege Morten Magelsen. I sin bok Menneskeverd i klinikk og politikk fra 2013,  gjorde han rede for de mekanismene vi satte i gang […]

Senterpartiets Kjersti Toppe kritiserer prosessen bak liberalisert bioteknologilov

Blad

I et innlegg på Verdidebatt kritiserer Senterpartiets Kjersti Toppe prosessen som pågår med tanke på endringer i bioteknologiloven. Hun skriver at måten det skjer på ikke følger demokratiske tradisjoner: Frp har kommen ut av «regjeringsfengselet» og vil straks liberalisere bioteknologilova. Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen har signalisert at dei ikkje vil vente. Lovendringa må skje no […]

Nytt flertall på Stortinget kan gi barn fem foreldre

Mor barn

Det er grunn til å spørre om ikke prisen KrF er i ferd med å betale for å få en IS-terrorist til Norge kan bli vel høy. Frps exit av regjeringen har konsekvenser vi bør anta de fleste i KrF misliker tanken på. Frp er nemlig ikke lenger bundet av regjeringsavtalen, og da er det […]

Mindretallsregjering kan bety liberaliseringer i bioteknologiloven

Skyline

Jeg gleder meg til å fremme forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til Vårt Land. Dermed synes det klart at en av Kristelig Folkepartis største seire fra regjeringsplattformen, nei til liberaliseringer i bioteknologiloven, ryker. Fremskrittspartiet sikrer etter alle solemerker flertall sammen med Ap og SV. Frps landsmøte […]