Spennende innspurt i Stortinget om bioteknologilov

Mållinjen
Foto: Kolleen Gladden fra Unsplash

Før avgjørende stortingsvedtak 26. mai har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bedt Frp-representanter bruke partiets fristillingsparagraf og velte flertall for Ap, SV og Frps forslag om friere bioteknologilov. Men Ropstad og KrFs håp kan møte veggen likevel, det skriver Vårt Land:

• Senterpartiet vil fristille representantene – og har flere i rekkene som vil si ja til blant annet eggdonasjon. Dermed kan disse bidra til å nulle ut mulig frafall i Frps egne rekker.

• Dessuten kan Rødt og Miljøpartiet De Grønnes representanter også sikre flertall – om det blir hårfint.

Sp-Arnstad: «I et slikt spørsmål vil gruppen bli stilt fritt»

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, bekrefter overfor Vårt Land at partiet vil fristille representantene – slik tradisjonen har vært ved lignende korsveier.

Vårt Land skriver at koronasituasjonen gjør det ekstra vanskelig for KrF fordi Stortinget nå lar lovforslag bli vedtatt med færrest mulig representanter til stede, og det gjør at partier som har liberale standpunkt i programmet, ikke trenger å la konservative representanter møte:

Fortsatt gjør korona-situasjonen at Stortinget behandler saker med minst mulig antall representanter: Bare 87. Inntil videre er det også slik. Dermed vil Frp selv ha god kontroll over antallet som trengs for å få snudd bioteknologilovven.

For å røyke ut mulig støtte fra andre i omstridte saker, hender det tidvis at opposisjonspartier krever full sal ved avstemninger. Når KrF selv sitter i regjering, anses det svært spesielt om partiet ber om dette.

– Å be om full sal, er noe vi vurderer. Men vi må komme tilbake til det, sier KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan.

Det er også liten grunn til å tro at de i Frp man vet misliker liberaliseringen, vil gå imot et landsmøtevedtak, og det er vanlig at representanter ber om det som kalles utbytting for å slippe å stemme mot eget parti. Et godt eksempel på det, er hva som skjedde da Ap gikk inn for å legge ned Natobasen på Jåttå i Rogaland. Da forslaget var oppe til avstemming i Stortinget slapp partiets representanter fra Rogaland å møte mot at representanter i et annet parti som var for nedlegging, også lot være å møte. På den måten slapp partiets representanter fra Rogaland å stemme for noe som var negativt for deres eget hjemfylke:

Fremskrittspartiet sluttbehandlet holdning til bioteknologiloven på et møte i forrige uke. Stortingsgruppen rommer ulike meninger. Men sentrale politikere påpeker overfor Vårt Land at behandlingen over tid har vært så grundig at enkeltrepresentanter neppe vil påføre eget parti nederlag.

– Saken er i realiteten ferdigbehandlet. Noen har varslet at de ikke vil stemme for alle forslagene. Men når denne dagen kommer, tror jeg det meste går igjennom Stortinget uten problemer, sier parlamentarisk nestleder, Hans Andreas Limi.

Derfor øker trykket mot mulige utbrytere i Frp

Uenighet løses også ved at motstandere av et vedtak får protokollført at de er imot, men følger flertallslinjen i stortingssalen. I Frp står dessuten landsmøtet rangert over stortingsgruppen i myndighet. Og om eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og tidlig ultralyd har Frps landsmøte vedtatt ja. Dermed øker belastningen med å torpedere bioteknologi-endringene, selv om Frp gir mulighet til fristilling i etiske og religiøse spørsmål.

«Ikke noe realistisk scenario» at Frp-folk stemmer mot partiet

Dessuten har Frp en lang praksis der representanter som er uenig med kommende vedtak ber om såkalt utbytting: At de selv ikke er til stede.

– I utgangspunktet stemmer alle i Frp likt. Måten vi løser dette på er at de som har problemer med en sak, får utbytting den dagen, sier Sivert Bjørnstad, Frps «innpisker» foran voteringer.

Om oppfordringen fra KrF-leder Ropstad til Frp-ere om å fristille seg, sier Bjørnstad:

– Det er ikke noe realistisk scenario. Med fristilling burde han være mer bekymret for representanter i Venstre og Høyre.

Frp-Amundsen: Om jeg er der? Da stemmer jeg mot

I følge avisen Dagen, som har rettet forespørsler til Frp-representanter, er Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen i grunnholdning mot både eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. Tybring-Gjedde har bedt om utbytting 26. mai. Amundsen sier til Vårt Land at han avventer hvordan Frp selv organiserer avstemningen.

– Dersom jeg selv er til stede, vil jeg stemme mot i disse to spørsmålene, sier han.

Men parlamentarisk nestleder Limi poengterer dette:

– Jeg har ikke registrert at noen som har sagt at de vil være til stede og stemme mot denne dagen, sier Limi

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter