Bokomslag - Menneskeverd i klinikk og politikk
Bokomslag - Menneskeverd i klinikk og politikk

Menneskeverd i klinikk og politikk

Bioteknologiloven er under et stadig press, og forslag som for få år siden ikke engang ble vurdert, diskuteres i dag med den største selvfølgelighet. En av de som forutså en slik utvikling, er lege Morten Magelsen. I sin bok Menneskeverd i klinikk og politikk fra 2013,  gjorde han rede for de mekanismene vi satte i gang da vi satte ingen en liberalisering av bioteknologi lovgivningen

Med tanke på dagens forslag til liberalisering av bioteknologisloven som ligger inne, og som skal behandles denne våren i Stortinget, er det derfor all grunn på nytt å anbefale boka til Morten Magelsen.

I boka Menneskeverd i klinikk og politikk får du en medisinsk og etisk oversikt over de mest sentrale bioetiske dilemmaene i vår tid. Bioetikk handler om etiske spørsmål som oppstår i kjølvannet av vitenskapelige fremskritt innen bioteknologi og medisin.

Uten at vi selv vil, er vi alle blitt en del av en ny bioetisk hverdag, fra barnet i mors liv til den eldre ved livets slutt. Den teknologiske og etiske utviklingen fører til at alle berøres.

Men hvilke verdier skal bioetikken bygge på? Morten Magelssen spurte i 2013 om det kristne menneskesynet har tapt mulighetene i en tid preget av liberalisme, der staten ikke skal ta parti, men forbli nøytral i spørsmålet hva det gode liv er. Staten skal ikke lenger felle dommer over borgernes livsstil, valg og handlinger, så lenge disse ikke skader andre. Magelssen er opptatt av å vise konsekvensene av en bioetikk som ikke er forankret i annet enn den enkeltes preferanser, samtidig som han bygger opp en argumentasjon for hvorfor kristne etiske standpunkt også kan aksepteres av ikke-kristne. I 2020 er spørsmålene Magelsen stiller og svarene han gir like relevante som i 2013.

Morten Magelssen hovedanliggende er å meisle allmennetiske prinsipper ut fra kristendommen. Han slår hull på myten om at sekulære argumenter og verdensbilder er nøytrale, og peker på at all etikk, enten den er religiøs eller sekulær, trenger begrunnelse. At det naturalistiske verdensbilde skal være mer rasjonelt enn det kristne, er ifølge Magelssen ikke opplagt, snarere tvert imot. Og med dette som utgangspunkt, tar Morten Magelssen oss med på en ferd gjennom et etisk minefelt, et minefelt der vi alle en gang vil komme til å gå og der vi alle vil bli nødt til å ta valg. Forfatteren viser oss hvordan den svake part alltid blir taperen i den liberaliseringen som finner sted.

Magelssen tar opp temaene menneskeverd, abort, fosterdiagnostikk, assistert befruktning, bioteknologi i nåtid og fremtid, eutanasi og reservasjonsrett for leger.

I alle kapitlene lar forfatteren definisjoner og illustrerende historier bli presentert i faktabokser. Det gjør det lett å lese og lett å finne tilbake til aktuell informasjon. Magelssen går forbilledlig klar av vanskelig medisinsk terminologi. Teksten er overraskende lettlest med tanke på temaet, du drives videre i drøftingen, argumentene veies frem og tilbake. Her er det ingen dogmatikk eller enkle svar. Alle argumenter blir vurdert, og noen ganger trekker ikke forfatteren en entydig konklusjon.

Skal jeg trekke frem noe spesielt, må det være kapitlene om fosterdiagnostikk og eutanasi. Dette er felt som ikke er debattert i samme grad som abort og assistert befruktning. Jeg tror de fleste vil finne opplysninger de ikke kjente til og argumenter de ikke har tenkt på før. O g dette gjelder også i 2012. Debatten om tidlig ultralyd blir grunn etter å ha lest Magelssens redegjørelse, og i debatten om eutanasi gjør Magelssen rede for empiri vi sjelden får tilgang til. I Nederland har aksept av eutanasi ført til en bekymring for at lindrende medisinsk behandling blir et skalkeskjul for det som egentlig er eutanasi og medisinske mord. Landet godkjenner drap på spedbarn, og kravene for å få utført eutanasi liberaliseres i stadig større grad.

Dette er en bok som bør leses av alle som er opptatt av hvilken retning samfunnet går. Den er en viktig bok for dem som vil lære noe om bioetikk, både fra et kristent, men også fra et allmennetisk ståsted. Boka stiller spørsmål vi må ta stilling til, spørsmål om de mest grunnleggende problemstillingene i medisinsk etikk, spørsmål vi ikke kan overlate til eksperter. Morten Magelssen har skrevet boken på oppdrag av Norges kristelige legeforening, og har, muligens uten å vite det selv, kommet med en bok som også er sterk apolegetisk. Den gir forvsaret for den kristne tro nye argumenter, og vi aner konturene av en ny C.S Lewis.

Boka er fortsatt i handelen og anbefales på det varmeste!

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre bøker

Kampen om røynda

Haustens utgjeving frå den tidlegare professoren ved Universitetet i Stavanger har hatt eit dramatisk personleg preludium. I sommar sa ho opp ei akademisk prestisjestilling utan

God and the transgender debate

Hva innebærer transproblematikk og kjønnsdysfori? Hva sier Bibelen, og hvordan skal vi som kristne forholde oss til denne debatten, men kanskje like viktig: Hvordan skal

Is God Anti-gay?

Sam Alberry: Is God anti-gay?

Boka Is God anti-gay? er en fabelaktig liten bok der forfatteren drøfter og svarer på sentrale spørsmål knyttet til hva Bibelen sier om blant homoseksualitet

Samlivsrevolusjonen av Kjell Skartveit

Samlivsrevolusjonen

Her følger Jon Kvalbeins anmeldelse av boka Samlivsrevolusjonen publisert i Dagen 4. januar 2018: La det straks være sagt: Dette er en meget viktig bok

Foto: Bokomslag av Cynical Theories

Cynical Theories

Boken «Cynical Theories» tar oss med inn i skrekkens hus: Vår tids kyniske og destruktive akademia. Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race,

Andre bøker
Gress

TRO for en tid som denne

Kjell J. Tveters tar opp flere temaer i boka TRO for en tid som denne, og revolusjonen knyttet til kjønn, seksualitet og samliv er bare ett

Samtykket

Hvordan forholder tilhengerne av liberal seksualitet og radikal kjønnsteori seg til pedofili? I boka Samtykket tar Vanessa Springora et oppgjør med en kultur som i

Famile på stranden

Kampen om ekteskapet og barnet

Nina Karin Monsens Kampen om ekteskapet og barnet er et must for de som vil engasjere seg i kampen mot det kjønnsnøytrale ekteskapet og som