Nytt flertall på Stortinget kan gi barn fem foreldre

Mor barn
Foto: James Wheeler fra Unsplash

Det er grunn til å spørre om ikke prisen KrF er i ferd med å betale for å få en IS-terrorist til Norge kan bli vel høy. Frps exit av regjeringen har konsekvenser vi bør anta de fleste i KrF misliker tanken på. Frp er nemlig ikke lenger bundet av regjeringsavtalen, og da er det fritt fram for prinsippløse liberalister.

Ap-medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tuva Moflag, bekrefter nemlig overfor Vårt Land at partiet før vedtak av ny bioteknologilov i vår henter frem forslaget om at eggdonasjon også skal gjelde bruk av ferdig befruktede egg. Et flertall av stortingspartiene åpnet for dette i 2018, men da KrF gikk inn i regjeringen fikk de vetorett  mot denne typen endringer.

Tuva Moflag sier til Vårt land

 Der det var stortingsflertall i forrige runde vil vi prøve å få gjennom de samme forslagene nå i vår.

Med embryodonasjon – eller såkalt «dobbeltdonasjon» – kan to foreldre få donert et ferdig befruktet egg – noe som innebærer at to andre vil være genetisk opphav til barnet. Det vil si at et barn kan få fire foreldre, to sosiale og to genetiske. I enkelte land kan overskuddsegg fra prøverørsbehandling doneres til par eller enslige kvinner som trenger både egg og sæd fra donorer for å få barn.

Ettersom Frp er ute av regjeringen, vil Ap ifølge Vårt Land også jakte flertall for en annen omstridt teknikk: Mitokondriedonasjon. Da brukes arvestoff fra en tredje person til å reparere genfeil i et befruktet egg. Kritikere reagerer på at det fødte barnet da vil ha DNA fra tre personer. Det vil si at barnet da kan få fem foreldre.

Tuva Moflag er Ap-medlem av Helsekomiteen. Hun opplyser at Ap har startet prosessen med å få flertall for liberaliseringer – mot regjeringens vilje. Foto: Peter Mydske, Stortinget
Tuva Moflag er Ap-medlem av Helsekomiteen. Hun opplyser at Ap har startet prosessen med å få flertall for liberaliseringer – mot regjeringens vilje.

Flertall i bakhånd?

Ifølge Vårt Land er både KrF og helseminister Bent Høie (H) innforstått med at Stortinget i vår vil tvinge gjennom ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige mot deres vilje. Men en enda mer radikal bioteknologi kan altså bli vedtatt i samtidig.

For da forløperen til vårens bioteknologilov – stortingsmeldingen om tematikken – ble behandlet i 2018 var det i innstillingen til saken merknader som ga flertall på flere felt:

• Embryodonasjon. Ap og SV var i 2018 for – Frp hadde døren på gløtt. Også Venstre var for, men i alle de omstridte sakene er partiet nå bundet til nei av regjeringsplattformen.

• Mitokondriedonasjon – Ap, Frp og SV vil åpne for dette når det medisinske fagmiljøet avgjør at teknikken kan brukes.

• Full tilgang til den såkalte NIPT-testen til sjekk av fosterets helse – ikke bare for kvinner over 38 år. I likhet med eggdonasjon og assistert befruktning har KrF i praksis hatt veto mot dette siden den borgerlige valgseieren i 2013. KrF mener NIPT-testen kan bidra til det partiet kaller «sorteringssamfunnet».

Frp er klar til å vedta det siste svært raskt, og  Frps helsetalskvinne, Åshild Bruun-Gundersen sier til Vårt Land:

Å tillate NIPT-testen er kjempeviktig for oss. Det er en risikofri blodprøve som gir kvinner nyttig informasjon om fosteret tidlig i svangerskapet. I de tilfeller hvor avvik hos fosteret ikke er forenelig med liv, vil slik informasjon tidlig bidra til at kvinnen kan slippe belastningen med en potensielt risikofylt senabort, sier.

Med Frp utenfor regjering danner opposisjonen ventelig også flertall for assistert befruktning for enslige. Endringene i bioteknologiloven behandles i Stortinget torsdag 23. april.

Ap har startet jakten på støtte

Under stortingsdebatten om bioteknologi for snart to år siden advarte helseministeren mot et ja til embryodonasjon. Bent Høie mente Ap og resten av stortingsflertallet i praksis ville åpne for at det fødte barnet fikk fire biologiske foreldre.

Men Aps helsepolitikere er altså i gang med å forberede forslagene som kan snu politikk. For etter Frps utgang av regjeringen er situasjonen i Stortinget ny, og Molfag sier til Vårt Land:

Vi har startet prosessen. Ap vil være gjenkjennelige, og meningen er å fremme igjen de forslagene vi ikke fikk gjennomført forrige gang.

Ap vil overstyre regjeringen

Partiet vil ifølge Vårt Land be helseministeren om såkalt lovteknisk bistand til flere av forslagene. Da vil de få formulert holdbar lovtekst klar til stortingsinnstillingen før vårens vedtak om bioteknologi gjøres. Eksempelvis kan et ja til eggdonasjon da vedtas direkte – uten nye runder, og Moflag sier til Vårt Land:

Hvordan alt praktisk utformes vil vurdere i kommende uke. Enten vil vi lage egne lovforslag eller forslag der stortingsflertallet anmoder regjeringen om å legge frem løsninger.

Det ser ut til at SV blir et avgjørende vippeparti. Våren 2018 ønsket ikke partiet andre former for eggdonasjon enn ved bruk av overskuddsegg fra IVF-behandling. Men SV-representant Kari Elisabeth Kaski sa til VG nylig at hun håpet SVs ja til eggdonasjon nå blir uten begrensninger.

Dør på gløtt

Frp vil i neste uke ha et internt seminar med fagfolk for å belyse problemstillinger som kan bli aktuelle i forbindelse med den forestående lovbehandlingen i mars. Etter dette blir det klart om Frp støtter Aps linje om liberaliseringer fullt ut. På spørsmål fra Vårt Land om partiet vil stille seg bak et forslag om å tillate embryodonasjon, svarer Bruun Gundersen:

 Vi vil se på alle forslag ut fra de standpunktene vi har hatt tidligere. Men jeg ønsker ikke å gå i detalj i omfattende problemstillinger nå. Vi trenger flere tilbakemeldinger fra fagmiljøer.

For Frp-talskvinnen gjelder dette også spørsmålet om mitokondriedonasjon.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet