Venstre ønsker å liberalisere bioteknologiloven

Forskning
Foto: fra Unsplash

I et utkast til nytt partiprogram ønsker Venstre løpende evalueringer av bioteknologiloven. I mai fikk Frp, Ap og SV flertall i Stortinget for omfattende endringer i bioteknologiloven. Med unntak av én representant stemte Venstre på Stortinget mot endringene, i tråd med regjeringsavtalen. Det skiver avisen Vårt Land.

Likevel vil Venstre gå til valg på å gjøre flere endringer i bioteknologiloven.

Partiet ønsker å tillate embryodonasjon, som innebærer at infertile kvinner eller par skal kunne få barn ved donasjon av befruktede egg. I et slikt scenario vil ikke barnet ha genetisk arvemateriale fra noen av foreldrene sine og ikke kjenne til sine biologiske foreldre.

Venstre ønsker videre å utvide bruken av genterapi til å løse sykdomsutfordringer. De vil også senke terskelen for hvem som kan benytte seg av genetiske undersøkelser av befruktede egg for å avdekke alvorlig arvelig sykdom og utviklingsavvik hos fostre.

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) sier til Vårt Land:

 Det er sykdommer vi er på jakt etter ved å ta i bruk slik teknologi, både alvorlige og litt mindre alvorlige. Genteknologi har muligheten til å redde liv. Hvis det for eksempel kan bidra til å redusere antall tilfeller av ulike former for kreft, blindhet, blodsykdommer, immunsvikt, hjernesykdommer, med mer, så er det noe vi ønsker.

Han har ledet arbeidet med den delen av Venstres nye partiprogram som handler om helse og velferd.

I tillegg har Venstre i mange år tatt til orde for å tillate altruistisk surrogati. Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn sier til Vårt Land:

 I dag er det en rekke unger som ender opp i limbo når det gjelder rettigheter for foreldreskap. Det er mange som ønsker å benytte surrogatforeldre. De reiser til utlandet, til USA og langt mer tvilsomme plasser, og blir overlatt til seg selv. Vi ønsker å få dette inn i ordnede rammer ved å tillate altruistisk surrogati.

Det nye partiprogrammet skal vedtas på Venstres landsmøte før det blir partiets offisielle politikk. Dersom forslagene om bioteknologi blir vedtatt, kan det bety tøffe forhandlinger mellom Venstre og KrF i eventuelle framtidige regjeringsforhandlinger, da de to regjeringspartnerne står langt fra hverandre i bioteknologispørsmål.

Rotevatn tror det blir vanskelig å få gjennomslag for forslagene i programmet sammen med KrF.

 Bioteknologi er veldig viktig for KrF, og noe de prioriterer i regjeringsforhandlinger. Derfor er det ikke gitt at dette er den delen av programmet vårt vi får aller størst gjennomslag for. Vi får se. Jeg ser fram til gode samtaler med KrF om de spørsmålene, med stor respekt for at dette er områder hvor det ikke finnes fasitsvar. Dette er viktige etiske spørsmål der folk kan ha litt ulik tilnærming. Vi og KrF har også ulik tilnærming, men vi klarer som regel å finne gode løsninger.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter