Mindretallsregjering kan bety liberaliseringer i bioteknologiloven

Skyline
Foto: Christoffer Engstrom fra Unsplash

Jeg gleder meg til å fremme forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp) til Vårt Land.

Dermed synes det klart at en av Kristelig Folkepartis største seire fra regjeringsplattformen, nei til liberaliseringer i bioteknologiloven, ryker. Fremskrittspartiet sikrer etter alle solemerker flertall sammen med Ap og SV.

Frps landsmøte sa ja til eggdonasjon i 2013 og til assistert befruktning for enslige i 2018.

Ap-Kjerkol: Gode nyheter for dem som sliter med å stifte familie

Det gleder Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, som har vært en hard kritiker av at KrF til nå har hatt vetorett i regjeringen mot bioteknologiske liberaliseringer, og hun sier til Vårt Land:

Det er faktisk bredt flertall i Stortinget for å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Nå kan det bli gjeldende lov. Det er gode nyheter for veldig mange mennesker som sliter med å stifte familie. Vi er enig med Frp i akkurat disse spørsmålene, sier Aps helsepolitiske talsperson.

Kjerkol håper nå også på gjennomslag for å ta i bruk nye behandlingsmetoder for alvorlig syke gjennom genterapi.

– Dette blir den første testen på om Frp føler seg bundet av Granavolden-plattformen. Men jeg opplevde Siv Jensen som tydelig på at Frp faktisk vil følge eget program, sier hun til Vårt Land.

Både Frp og Ap vil ha flere liberaliseringer

Frp har tradisjon for å fristille stortingsrepresentantene i samvittighetsspørsmål. Hvis fire Frp-representanter stemmer nei i stortingssalen og hele Sp gjør det samme, kan ja til egggdonasjon og assistert befruktning ryke.

– Fremskrittspartiet er det mest liberale partiet på Stortinget i gen- og bioteknologiske spørsmål, sier imidlertid Åshild Bruun-Gundersen, som er saksordfører i komiteen, til Vårt Land.

– Vi har allerede presset regjeringen langt i vår retning. Regjeringen leverte forslag om den største liberaliseringen av bioteknologiloven på 16 år før jul. Nå skal jeg kjempe for ytterligere liberaliseringer, varsler hun.

Får støtte fra SV, MDG og Rødt

SV går i sitt partiprogram inn for at «eggdonasjon tillates». Partiet er også positive til assistert befruktning for enslige. Også Miljøpartiet De Grønne har programfestet ja til eggdonasjon, men ikke til assistert befruktning for enslige.

– Jeg til ta en ekstra runde med partiet, men det er mest sannsynlig at vi stemmer for, skriver stortingsrepresentant Une Aina Bastholm i en tekstmelding til Vårt Land

Rødt skriver på sine nettsider at også enslige bør få tilgang til assistert befruktning. Partiet vil tillate eggdonasjon under strenge forutsetninger, deriblant at det må være basert på en frivillig ordning med donasjon av overskuddsegg etter IVF-behandling (prøverørdsbehandling).

Dramaet om bioteknologiloven

Sist gang endringer i bioteknologiloven var oppe i Stortingets helse- og omsorgskomité, i mai 2018, sa Frp ja til både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Den gang satt Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud i komiteen for Frp. Men forslaget nådde aldri Stortinget.

Årsaken var at KrF kom med i regjeringen i januar 2019 og fikk vetorett om bioteknologi. Dermed måtte regjeringen lage et nytt og mer konservativt forslag til endringer i bioteknologiloven. Det er det som komiteen nå skal ta stilling til innen 19. mars og som Åshild Bruun-Gundersen vil foreslå å endre. Stortinget skal behandle forslaget 23. mars.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF gjorde det mandag klart at de fortsatt styrer med utgangspunkt i Granavolden-plattformen. De vil derfor stemme nei til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Frp har derimot gjort det klart at de ikke er bundet av Granavolden lenger.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter