Ny bioteknologilov tar form

Reagensrør
Foto: Retha Ferguson fra Pexels

Da Frp gikk ut av regjering, kom det tidlig varsel om at partiet ville fristille seg fra lovforslaget der KrF hadde vunnet et nei til eggdonasjon og flere andre oppmykninger. Tidlig i mars kom en rekke ja fra Frp til ulike oppmykninger av loven. Men sammen med Ap manglet de fortsatt SVs støtte for å sikre flertall.

I starten av koronakrisen avviklet SV et landsstyremøte 18. mars, få dager etter at Norge ble stengt ned. Konklusjonene derfra sikrer flertall for en serie oppmykninger av helseminister Bent Høies (H) forslag til bioteknologilov.

Her er endringene i ny lov om bioteknologi

Ap, Frp og SV vil sammen sørge for at dette blir ny norsk politikk:

• Eggdonasjon: SV sier ja og setter som krav at det bygges opp en bank av egg som kan benyttes til donasjon. Siden partiet er på vippen, skal modellen bli så ikke-kommersiell som mulig. Sterke krefter i SV ville unngå opplegg som kunne gi «kjøp og salg av kvinnekroppen».

Helsetalsmann Nicholas Wilkinson sier dette til Vårt Land om SVs løsning – som trolig blir norsk politikk:

– Vi åpner opp for altruistisk eggdonasjon som kan gi flere kvinner muligheten til å få egne barn. Å donere egg må være en ideell handling. Kompensasjonen bør ikke være så høy at den er en motiverende faktor i seg selv, men kvinnen som vil hjelpe andre bør også få kompensert for ulempene det fører med seg. Når det gjelder konkrete beløp så må vi komme tilbake til dette.

• Assistert befruktning for enslige: Hittil har assistert befruktning vært forbeholdt par – nå vil de tre partiene at det gjelde alle.

• Tidlig ultralyd: Med SVs ja vil alle gravide som ønsker det, få offentlig tilbud om tidlig ultralydsjekk av fostre.

Til Vårt Land sier SVs Wilkinson dette må bli et offentlig tilbud for å sikre alle et likt tilbud, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Tidlig ultralyd åpner for flere etiske dilemmaer, og vi må sikre at det at flere får tilbud om tidlig ultralyd ikke skaper press om å velge bort fostre av ulike grunner. Det er samfunnets ansvar, ikke kvinnen som bærer fosteret.

• Blodtesten NIPT: Kvinnene som har et medisinsk behov for det, og som før fikk fosterdiagnostikk av på bakgrunn av funn etter tidlig ultralyd eller alder skal få tilbud om blodtesten.

– NIPT-testen utgjør et mindre invasivt inngrep enn prøve av fostervannet. Kvinner bør slippe å gå i mange uker med vonde bekymringer, påpeker Wilkinson overfor Vårt Land

KrF har helt siden den første samarbeidsavtalen i 2013, avtalefestet regjeringens nei til NIPT.

• Lagring av egg: Kvinner skal ha lov til å få lagret egne egg eller eggstokkvev, uten medisinsk begrunnelse.

• Mitokondriedonasjon: Metoden betyr innebærer at man setter inn arvemateriale fra en tredjeperson i et befruktet egg, for å reparere gener som gir alvorlige sykdommer. Konsekvensen vil være at et født barn da vil ha arvemateriale fra tre personer. Nå åpner SV – og Ap og Frp har på forhånd vært for.

Om SVs avgjørende møte? Det var «en god, faglig samtale»

Enkelte spørsmål om bioteknologi har over tid vært splittende innad i SV. Det var derfor partiets høyeste organ mellom landsmøtene – landsstyret – ble kalt inn midt i mars. I følge Wilkinson var det ikke sterke fronter under møtet:

– Det var en god, faglig samtale. Et stort flertall ville ha eggdonasjon og tidlig ultralyd, men alle i SVs landsstyret var opptatt av de etiske avveiningene, og at dette er vanskelige spørsmål.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir