Arkivet

Kommentarer

Lyset

Når selvinnlysende sannheter blir kriminalisert

Regjeringen har sendt en proposisjon til Stortinget. Den har tittelen Prop. 66 L (2019–2020) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet

Familie

Liberal familiepolitikk kjenner ingen grenser

Debatten knyttet til nye familieformer og samlivsetikk er vanskelig, og årsaken er ofte fravær av en felles virkelighetsoppfatning. Når konservative peker på den etiske skråplaneffekten,

Mann og kvinne

Til mann og kvinne skapte han dem

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19 Herren Gud formet alle dyr på marken

Trender

Mest leste saker

Familie

Hvem “eier” barns privatliv?

Document.no skriver at Senterpartiet, Frp, Høyre og SV ber om at journalene til barn som går til psykolog eller psykiater kan sperres for innsyn fra foreldrene.

Lyset

Når selvinnlysende sannheter blir kriminalisert

Regjeringen har sendt en proposisjon til Stortinget. Den har tittelen Prop. 66 L (2019–2020) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet