Arkivet

Kommentarer

Hvordan kom vi dit?

Heksejakten på J.K. Rowling er ikke unik, det er mange i den vestlige verden som opplever samme hets, men det er få som har fått

Galileo before the Holy Office - malt av Joseph Nicolas Fleury (1797-1890)

Regnbue-inkvisisjonen

Arranger gjerne parader, men forsøk ikke å fremstå som noe annet enn det paraden representerer: en usympatisk politisk bevegelse som er intolerant for alle andre

Pride-parade

Min første og siste Pride-parade

Jeg trodde jeg støttet kjærlighet ved å gå i Pride-paraden, men jeg tok feil. Følger vi den politiske agendaen til regnbueorganisasjonen FRI, skal barn eksempelvis kunne ha

Knele

Hvem skal vi bøye oss for?

President Donald Trump sier at han ikke gå på kne for radikale krefter som vil ødelegge USA. Disse radikale kreftene er langt mer enn bare

Lyset

Når selvinnlysende sannheter blir kriminalisert

Regjeringen har sendt en proposisjon til Stortinget. Den har tittelen Prop. 66 L (2019–2020) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet

Trender

Mest leste saker

Jordan Peterson om pubertetsblokkere

I forbindelse med debatten om medikamentell behandling av ungdommer som lider av kjønnsdysfori, blir det ofte hevdet at pubertetsblokkere er reversible, det vil si at

Hvordan kom vi dit?

Heksejakten på J.K. Rowling er ikke unik, det er mange i den vestlige verden som opplever samme hets, men det er få som har fått