Arkivet

Gjesteskribenter

Foto: Cailin Grant Jansen fra Unsplash

Et varmere samfunn – hva betyr det?

Forfatter er av denne kronikken som først stod på trykk i Nordlys er Ola Movinkel. Han er styremedlem i LLH-2019 Foreningen for lesbiske, homofile og

Straffelov og kjønnskamp

Stortingets justiskomité gjennomførte 17. september en høring om endringer i Straffeloven, inkludert § 185 som har tittelen «Hatefulle ytringer». Departementet foreslår at det i denne

Foto: Chris Murray Unsplash

En skeiv ideologisk revolusjon

Vi representerer ingen ideologi», hevder Skeivt kristent nettverk, foreningen Fri og en organisasjon for skeive muslimer i Norge. Jeg vil begrunne hvorfor deres påstand ikke

Foto: Tim Kraus fra Unsplash

En løfterik splittelse

Skeiv teori undergraver forestillingen at homokamp kan sammenliknes med kvinnekamp og rasekamp. En grunnleggende ideologisk motsetning har nå ført til en organisatorisk splittelse blant lesbiske,

Trender

Mest leste saker

Foto: Gayatri Malhotra fra Unsplash

Truer Joe Biden religionsfriheten?

Forholdet mellom religionsfrihet og seksuelle minoriteters rettigheter har vært et hett stridstema i USA de siste årene. Det markerer også en skillelinje mellom republikanerne og