IGLYO: Målet er å erobre barna

Det finnes et internasjonalt nettverk som arbeider for at verdens stater skal anerkjenne barns rett til å bli forstått som fullverdige transpersoner og bli behandlet deretter.

Denne organisasjonen heter IGLYO og består av 96 ulike nasjonale LHBTIQ-organisasjoner fra Europa.

Her kan dere lese deres rapport ONLY ADULTS? GOOD PRACTICES IN LEGAL GENDER RECOGNITION FOR YOUTH.

Her gjør de blant annet rede for hvordan grupper bør arbeide for å opparbeide seg mest mulig offentlig aksept for sin ideologi og virkelighetsforståelse, hva som er det endelige målet og strategier for å nå dette målet.

ONLY ADULTS? GOOD PRACTICES IN LEGAL GENDER RECOGNITION FOR YOUTH

A REPORT ON THE CURRENT STATE OF LAWS AND NGO ADVOCACY IN EIGHT COUNTRIES IN EUROPE, WITH A FOCUS ON RIGHTS OF YOUNG PEOPLE