Den gode familien

Den gode familien

Har du noen gang hatt behov for å forsvare ekteskapets posisjon uten å måtte bruke teologiske argumenter, men ikke hatt tilgang til relevante fakta? Da kan du se fram til å lese rapporten Den goda familjen publisert av det svenske Clapham instituttet.

Bakgrunnen for rapporten var instituttets ønske om å få vite om det foreligger et vitenskapelig grunnlag for å si noe om ekteskapets betydning for både individ og samfunn, eller om ekteskapet betyr noe i det hele tatt.

Denne rapporten undersøker forskning fra flere land og fra ulike kulturer. Den tar utgangspunkt i 60 systematiske oversikter og resultatene er derfor ikke relatert til én gitt kultur. I disse 60 oversiktene finnes alt fra hundretalls til tusentalls studier.

Blant den store mengden med studier finnes det et fåtall der resultatene er tvetydige, men samlet sett viser resultatene at ekteskap har en omfattende positiv betydning for et utall variabler.

Funnene som kommer fram, viser at ekteskap blant annet har en positiv betydning for:

Generell helsetilstand

Depresjon

Prestasjoner i studier

Angst

Selvmord

Selvmordsforsøk

Selvmordstanker

Alkoholforbruk

Røyking

Misbruk av narkotika

Vold i nære relasjoner

Fødselsdepresjon

Demens

Kreft

Forplantningsevne

Forfatterne spør seg hva som kan være årsaken til at ekteskapet har en slik positiv betydning for et så stort antall variabler. De ulike studiene svarer nemlig ikke på slike spørsmål, men forfatterne mener at en god hypotese er at ekteskapet bidrar til en grunnleggende trygghet som svarer til et dypt menneskelig behov, og at det derfor fremmer god mental og fysisk helse, og har en beskyttende effekt mot stress i sin alminnelighet.

Forfatterne av rapporten mener dagens politikere bør erkjenne at dagens individualisme og dyrkingen av det autonome mennesket er destruktivt, og at vi derfor bør gjeninnføre det tradisjonelle frihetsbegrepet der sann frihet ikke bare handler om å gjøre det en selv ønsker, men snarere utvikle en moral og dyder i samspill med andre mennesker. Frihet forstått som ren autonom fører nemlig til negative konsekvenser for individet som i neste omgang påvirker samfunnet som helhet.

Rapporten bør være obligatorisk lesing for alle som vil forstå ekteskapets betydning individ og samfunn.

Den goda familjen

Ansvarlig utgiver: Clapham Instituttet

Rapport 8:2024

48 sider

https://claphaminstitutet.se/familj/claphams-nya-rapport-den-goda-familjen/

 

Kjell Skartveit

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre bøker
Foto: Bokomslag

Live not by lies

Gjennom en lang rekke av verdens større og mindre dramaer, fra den amerikanske presidentvalgkampen via offentlig meningspoliti til de økende vanskelighetene med å bruke kontanter

Is God Anti-gay?

Sam Alberry: Is God anti-gay?

Boka Is God anti-gay? er en fabelaktig liten bok der forfatteren drøfter og svarer på sentrale spørsmål knyttet til hva Bibelen sier om blant homoseksualitet

Kristen tro og politisk tenkning

Denne boka handlar om forholdet mellom kristen tru og politiske tenking, særleg med tanke på forhold som trugar demokratiet i vår tid. Det er eit

HBTQ och Bibeln

Spørsmålet om likekjønnede ekteskap i frikirken er en av de heteste og risikerer å splitte frikirkelige samfunn i Sverige. En vellykket lobby driver LHBTQ-spørsmålene, og

Andre bøker
Foto: Bokomslag - Nakne uten skam

Nakne uten skam

Teologen og forfatteren Stefan Gustavsson har utgitt mange bøker som gir et forsvar for den kristne tro i en stadig mer avkristnet verden. I denne

Salzburgerklæringen

På sin samling i Salzburg i september 2015 vedtok organisasjonen International Christian Network en omfattende erklæring med tittel “Vår tids trussel mot menneskets skapthet og

Boken Normløst

Normløst

Vi står overfor en revolusjon som vil endre hele vår forståelse av kjønn, seksualitet og samliv Radikal kjønns- og samlivs­revolusjon Boka «Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret

Foto: Bokomslag - Det heliga aktenskapet

Det heliga äktenskapet

Hva er et ekteskap, og kan kirken egentlig si nei til likekjønnede ekteskap? Emma Auda er prest i den Evangelisk-lutherske kirken i Finland og i

Foto: Bokomslag - Genusdoktrinen

Genusdoktrinen

Bare det at det skrives en kritisk granskende bok om feminismens innflytelse på det offentlige Sverige er i seg selv en aldri så liten sensasjon.