Arkivet

Gjesteskribenter

Foto: av pressfoto fra Freepik
Kirken og kjønnsdebatten
Replikk til Harald Hegstad Det er et problem for kjønnsdebattene at så få setter seg inn i adekvate fakta. Så også Harald Hegstad,...
Foto: mindandi fra Freepik
Kirkens ansvar i transdebatten
Under tittelen Kirken og transdebatten hadde teologiprofessor Harald Hegstad den 21. september et innlegg i Vårt Land som gav...
Foto: Blake Cheek fra Unsplash
Den skeive bevegelsens mørke side
Den skeive bevegelsen har en mørk side som i liten grad har kommet fram i «mainstream» media. Unntaket var A–magasinet sin nylige...
Foto: Christin Hume fra Unsplash
Kritisk tenking og inkludering
66 studentar og tilsette ved Universitetet i Stavanger har publisert eit opprop i Aftenbladet for eit «tryggare» og meir «inkluderande»...
Foto: Nadine Shaabana fra Unsplash
Nok et skritt på vegen mot den totalitære stats uhyggelige verden
Det foreslåtte forbud mot konverteringsterapi har betydelige problematiske sider når det gjelder forholdet til grunnleggende borgerrettigheter...
Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash
Grunn til bekymring
Mitt innlegg med spørsmål til preses i Den norske kirke (VL 25.08) har vakt reaksjoner hos enkelte. Blant annet spør transperson...
Foto: Henry Be fra Unsplash
Skeiv ideologi og praksis i kirken
Dag Vige forsvarer i sitt innlegg 6. september skeiv teori, mangfold av kjønn og samlivsformer, og han oppfordrer folk til å stemme...
Foto: National Cancer Institute fra Unsplash
Helsepersonell ønsker klare svar fra preses
Det er nå 3 uker siden vi fikk publisert et åpent brev til Den norske kirke ved preses Olav Fykse Tveit om kirkens aktive støtte...
1 2 3 4 5 21
Loading...
Oversikt

Gjesteskribenter

Anne Kalvig
Anne Kalvig
Anne Kathrine Kalvig er en norsk religionsviter og radikalfeministisk aktivist. Hun var professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger inntil hun sa opp sin stilling i 2023. Hun er nestleder i Women’s Declaration International i Norge.
3
Asbjørn Berland
Asbjørn Berland
1
Bernt T Oftestad
Bernt T Oftestad
Bernt Torvild Oftestad er en norsk teolog. Han er professor emeritus i europeisk kulturhistorie med særlig vekt på kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Han er også medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
5
Bill Muehlenberg
Bill Muehlenberg
1
Christian Skaug
Christian Skaug
Christian Skaug er skribent, kommentator og redaktør på document.no, og leder Document Forlag.
1
Einar Helgaas
Einar Helgaas
Einar Helgaas er med om Foreldreoppropet 2022, der målsettingen er å fjerne radikal kjønnsteori fra norske skoler.
1
Eirik A Steenhoff
Eirik A Steenhoff
3
Eivind Gjerde
Eivind Gjerde
1
Erling Marthinsen
Erling Marthinsen
Journalist i Document, og programleder i Doc-TV.
1
Fred Andersen
Fred Andersen
Pensjonert allmenn-/samfunnsmedisiner og førsteamanuensis. MD PhD
4
Fredrik Stormark
Fredrik Stormark
1
Geir Stomnås
Geir Stomnås
1
Heidi Frich Andersen
Heidi Frich Andersen
Sogneprest
2
Henrik Sundt
Henrik Sundt
2
Ingelinn Lossius-Skeie
Ingelinn Lossius-Skeie
1
Inger Marit Sverresen
Inger Marit Sverresen
1
Jan Bygstad
Jan Bygstad
1
Johan Haga
Johan Haga
1
Johannes Kleppa
Johannes Kleppa
1
John Erik Selle
John Erik Selle
John Erik Selle er en norsk politiker og pastor som siden 2013 har vært leder i partiet Konservativt, tidligere kalt Partiet De Kristne
1
Jon Kvalbein
Jon Kvalbein
Jon Kvalbein er en norsk pedagog, redaktør og skribent. Han var redaksjonssekretær og siden redaktør av tidsskriftet Fast Grunn fra 1963 til 2003. Han har vært en aktiv debattant i dagspressen, særlig i Dagen, Vårt Land og Aftenposten.
27
Josef Birgersson
Josef Birgersson
1
Kari-Margrete Rensel Løvgren
Kari-Margrete Rensel Løvgren
1
Kjell Arild Pollestad
Kjell Arild Pollestad
Kjell Arild Pollestad er en norsk forfatter, teolog, filolog og tidligere pater (prest) i Den katolske kirke.
2
Kjell J Tveter
Kjell J Tveter
Dr. med. Kjell J. Tveter er utdannet kirurg og urolog. Han var professor i 23 år og avdelingsoverlege ved Ulle vål sykehus i 17 år. Han har også forfattet flere bøker.
2
Kjetil Bregård
Kjetil Bregård
2
Knut Alfsvåg
Knut Alfsvåg
1
Lena Kaasa Tillerli
Lena Kaasa Tillerli
Barnevernspedagog
1
Maren Weum
Maren Weum
Helsesykepleier
1
Marianne Brattgjerd
Marianne Brattgjerd
Hun er førsteamanuensis i sykepleie på Nord Universitet. Marianne er også nestleder i GENID som er en pårørendeorganisasjon for kjønnsinkongruente barn og ungdom. Hun har selv nær kontakt med familier og ungdom som står i vanskelige livsendrende situasjoner.
6
Marit Johanne Bruset
Marit Johanne Bruset
Psykologspesialist og barnefaglig sakkyndig ved Ålesund Psykologsenter.
10
Miriam H Jørgensen
Miriam H Jørgensen
3
Njål Skrunes
Njål Skrunes
2
Ola Movinkel
Ola Movinkel
1
Olav H Kydland
Olav H Kydland
1
Ole Gramstad Jensen
Ole Gramstad Jensen
Ole er styreleder i Til Helhet. Dette er et kontaktforum for mennesker som opplever problemer med sin seksualitet – og som selv ønsker hjelp i sin personlige prosess.
3
Olof Edsinger
Olof Edsinger
Generalsekretær for Svenska Evangeliska Alliansen. Han er en svensk teolog og forfatter, bosatt i Storvreta utenfor Uppsala sammen med sin frue og deres tre barn. Edsinger har skrevet flere bøker om Bibelen og det kristne livet, og han er kjent som en aktiv stemme i den offentlige debatten, spesielt når det gjelder spørsmål om sexualitet, ekteskap og LHBTQ.
3
Ottar Myrseth
Ottar Myrseth
Biskop i Den nordisk-katolske kirke
3
Øivind Benestad
Øivind Benestad
Øivind Bård Benestad er en norsk prest og informasjonsmann. Øivind Benestad er særlig kjent i massemediene som en aktiv debattant i saker om verdispørsmål, blant annet som motstander av kjønnsnøytral ekteskapslov i Norge.
10
Øyvind Hasting
Øyvind Hasting
1
Peter Risholm
Peter Risholm
Samfunnsdebattant, skribent og foredragsholder. Peter Risholm har en skarp penn som har ført til at de største avisene flere ganger har trykket hans svært treffende artikler. I 2021 hadde Peter den nettsaken som ble mest delt om temaet "pride" i hele landet.
13
Ragnar Andersen
Ragnar Andersen
1
Rikke Grevstad Kopperstad
Rikke Grevstad Kopperstad
Rikke er en engasjert deltaker i kirkelige spørsmål, med erfaring fra både Den norske kyrkja og det frikirkjelege miljøet. Hun er medlem av Kirkemøtet og styremedlem i Frimodig Kirke.
6
Roger Dyrøy
Roger Dyrøy
1
Selma Gamaleldin
Selma Gamaleldin
1
Sofie Braut
Sofie Braut
Sofie er gift og har tre barn. Hun har en variert bakgrunn fra kirke- og bedehusliv. Nå arbeider hun som lektor på Tryggheim videregående skole, og er blant annet utdannet med hovedfag i engelsk litteratur fra Universitetet i Bergen. Sofie har i mange år også frilanset som bokmelder og skribent.
11
Stig Johan Frafjord Syvertsen
Stig Johan Frafjord Syvertsen
2
Therese Egebakken
Therese Egebakken
2
Tone-Lise Frantzen
Tone-Lise Frantzen
1
Tonje Gjevjon
Tonje Gjevjon
Tonje Gjevjon er billedkunstner, spaltist og komponist. Kanskje best kjent som leder for kunstnerkollektivet Hungry Hearts, som deltok i MGP i 2016. I dag er hun fast spaltist i Dagbladet, hvor hun kommenterer temaer som sex.
5
Trond Ellingsen
Trond Ellingsen
Trond Ellingsen har over 30 års erfaring som privatpraktiserende advokat, er tidligere lokallagsleder for Asker Frp og medlem av Asker kommunestyre. Han har mangeårig erfaring fra styreverv i statsselskaper og tidligere styreleder i Document.no AS.
1
Truls Olufsen-Mehus
Truls Olufsen-Mehus
Truls Olufsen-Mehus er en lokalpolitiker fra Hammerfest. Eller verdipolitiker som han kaller seg selv. Han er tidligere fylkesleder for Krf i Troms og Finnmark, og var fylkespartiets førstekandidat ved stortingsvalget 2021.
10
Trender

Mest leste saker