Arkivet

Gjesteskribenter

Foto: Sander Sammy fra Unsplash

Kansellert av Schizofrenidagene

Schizofrenidagene er Nordens største konferanse om psykisk helse, halden kvart år i Stavanger. Årets tema er «Å bli seg selv. Om utvikling og behandling av personlighetsproblematikk».

Stopp

Lex Trettebergstuen

Lovforbudet mot konverteringsterapi er på vei. Avisen Dagen har hatt et intervju med statsråd Anette Trettebergstuen om saken (20.09.2022). Det ble fulgte opp med lederen «En formynder

Foto: Isi Parente fra Unsplash

Nei til sekulær kjønnsideologi

Kultur- og likestillingsdepartementet foreslår et vidtrekkende forbud mot såkalt konverteringsterapi. Ulik seksuell orientering og ulik såkalt kjønnsidentitet – attpåtil oppfattet som stabile størrelser, selv hos

Møre bispedømme og samlivsform

Mandag 12.09.2022 vedtok Møre bispedømme å fjerne formuleringen om samlivsform i utlysningstekster og åpne for at samlevende skeive kan søke prestejobber. Vedtaket ble gjort med

Foto: Mercedes Mehling fra Unsplash

San Fransisco, normkritikkens paradis

San Francisco er en av den progressive bevegelsens viktigste utstillingsvinduer, både i USA og internasjonalt. Mange skandinaver sympatiserer med ånden i byen, som oppleves som

Trender

Mest leste saker

Foto: John Schnobrich fra Unsplash

Ukom med kritisk rapport om dagens behandling av personer med kjønnsdysfori

𝐔𝐤𝐨𝐦 𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬ø𝐤𝐞𝐥𝐬𝐞𝐬𝐤𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐣𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐥𝐬𝐞-𝐨𝐠 𝐨𝐦𝐬𝐨𝐫𝐠𝐬𝐭𝐣𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧, 𝐨𝐠 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐫 𝐧𝐚̊ 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐝 𝐞𝐧  𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 der de drøfter Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av pasienter som