Ungarns forbud mot promotering av radikal kjønnsteori mot barn er trådt i kraft

Foto: CDC fra Unsplash
Foto: CDC fra Unsplash

Ungarns forbud mot å indoktrinere barn med radikal kjønnsteori har trått i kraft. Den nye loven verner om barns seksualitet og har til hensikt å bekjempe overgrep mot barn. Det skriver Document,no.

Loven som forbyr promotering av homofili og kjønsskorrigering overfor mindreårige ble vedtatt i juni i år. Fra og med torsdag trådte loven i kraft, men hvilke straffereaksjoner brudd på loven medfører er i følge Document,no ikke klart enda.

Den nye lovgivningen krever statlig godkjenning for å drive seksualundervisning i skolen, og individer og organisasjoner som skal gjennomføre seksualundervisning vil stå oppført i et offentlig register, skriver The Guardian.

Hensikten er å forhindre organisasjoner «med tvilsom profesjonell bakgrunn (…) ofte etablert for representasjon av spesifikke seksuelle orienteringer», ifølge en talsmann for den ungarske regjeringen.

«Det er innhold som barn under en viss alder kan misforstå, og som kan ha en skadelig innvirkning på deres utvikling i den gitte alderen, eller som barn rett og slett ikke kan prosessere, og som derfor kan forvirre deres utviklende moralske verdier eller deres image av seg selv eller verden», sa talsmannen i juni.

Undervisningsmateriell, TV-show og reklame rettet mot barn under 18 år kan ikke lenger inneholde homofili eller radikal kjønnsteori.

Den nye loven har møtt mye kritikk, både fra organisasjoner, politikere og LGBTI-miljøet.

Amnesty International’s ungarske avdeling sammenligner loven med den russiske «propagandaloven» og skriver at den nye loven er en «mørk dag for LGBTI-rettigheter og for Ungarn».

«Like the infamous Russian ‘propaganda law’, this new legislation will further stigmatise LGBTI people and their allies», sa Dávid Vig, direktør for Amnesty International Ungarn.

Også EU har rettet skarp kritikk mot Ungarn.

Før EU-toppmøtet i slutten av juni kom 17 medlemsland med en felles fordømmelse av loven, som EU-kommisjonens leder denne uken omtalte som en skam.

– Denne loven strider mot EUs verdier, sa Ursula von der Leyen. Hun sier Ungarn må endre loven eller være forberedt på å ta konsekvensene.  (NTB)

Ungarns statsminister Viktor Orbán finner seg ikke i dikteringen fra EU og anklager EU for å opptre som «kolonialister». Han avviser også at loven er homofobisk, hvilket den har blitt anklaget for å være.

– Dette er ikke en lov om homofili, men en lov om hvordan barn skal læres opp i spørsmål som har med seksualitet å gjøre, sier han.

– Hvordan ungarske foreldre ønsker å utdanne sine barn er ikke noe Brussel kan bestemme over, og det bør ikke være noe som angår andre europeiske institusjoner, sier den ungarske regjeringens pressetjeneste til nyhetsbyrået AFP. (NTB)

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter