Helseminister Ingvild Kjerkol ønsker evaluering av bioteknologiloven

Foto: National Cancer Institute fra Unsplash
Foto: National Cancer Institute fra Unsplash

Vårt Land skriver at 20. desember fikk Bioteknologirådet et brev fra helseministeren:

«Regjeringen vil gjennomføre en evaluering av bioteknologiloven.»

Med det skal Støre-regjeringen håndtere to utfordrende etiske saker der Arbeiderpartiet og Senterpartiet er svært uenige:

  • Abortloven: Ap ønsker ny lov med selvbestemt abort fram til uke 18, mens Sp vil beholde dagens grense på 12 uker, abortutvalgets ferske rapport er nå ute på høring.
  • Bioteknologiloven: Sp har bremset for liberaliseringer i tiår, mens Ap drev fram lovendringer i 2020, og er åpne for oppmykninger.
  • Sps program lister opp alt partiet er imot når det kommer til bioteknologi, Aps program har kun ett punkt: «Følge opp endringene i bioteknologiloven som sikrer flere mulighet til å stifte familie.»

I Senterpartiets leir får Vårt Land vite at evalueringen av bioteknologiloven ikke er kjent for dem.

I juni 2020 sa det rødblå stortingsflertallet ja til:

  • Eggdonasjon.
  • Assistert befruktning til enslige.
  • Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.
  • Utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.
  • Nedfryst sæd fra avdøde skal kunne brukes i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske.
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter