Vatikanet tar et kraftig oppgjør med troen på at det er mulig å være født i feil kropp

Foto: Alex Folguera fra Unsplash
Foto: Alex Folguera fra Unsplash

Praksisene bryter Guds plan for menneskelivet, heter det i dokumentet «Dignitas Infinita» – en 20-siders erklæring fra Vatikanet om kirkens syn på menneskeverdet.

Erklæringen understreker den uforanderlige og grunnleggende verdien av hvert enkelt menneske, skapt i Guds bilde. Ut fra denne grunnholdningen gir den en rekke teologiske svar på moderne problemstillinger.

Kirkens tradisjonelle holdninger til vold, fattigdom, eutanasi og abort blir gjentatt i dokumentet. Mesteparten av den offentlige oppmerksomheten i kjølvannet av publiseringen er likevel knyttet til seksjonen om kjønnsteori, kjønnsskifte og surrogati.

– Mennesket vil ha skaperens plass

I en seksjon med tittelen «Noen alvorlige brudd mot menneskets verdi» løftes disse spørsmålene fram.

«Kirkens ønske er først og fremst å bekrefte på ny at hver person – uavhengig av seksuell orientering – bør respekteres i kraft av individets egenverdi. Et hvert tegn på urettferdig diskriminering må unngås, særlig gjelder det alle former for vold og aggresjon.»

Særlig fordømmes steder hvor homoseksuelle blir fengslet eller torturert.

Samtidig kritiseres kjønnsteori i kraftige ordelag. Den er «ekstremt farlig» siden den søker å kansellere alle forskjeller (mellom kjønnene, journ. mrk.) i sitt forsøk på å gjøre alle like.

Kirken minner om at personlig selvbestemmelse atskilt fra den fundamentale sannheten at alle dimensjoner av det menneskelige livet er en gave fra Gud, er en gammel fristelse.

Dokumentet har fått tittelen «Dignitas Infinita» eller «Uendelig verdi» på norsk.

Kjønnsskifte som trussel mot menneskeverdet

At denne ideologien i tillegg prøver å fjerne alle forskjeller mellom menn og kvinner, ses som en trussel mot familien:

Vi kan ikke avskaffe seg mannlige og det kvinnelige som aspekter ved Guds skaperverk.

Denne fundamentale forskjellen er ikke bare «den vakreste og kraftigste forskjellen som kan tenkes, men selve kilden til det mirakelet at nye mennesker fødes inn i verden».

I lys av dette blir forsøk på kjønnsskifte vurdert å stå i motsetning til kirkens fundamentale lære om skapelsen, kjønnene og familien.

Alle inngrep med kjønnsendring som formål «risikerer å true den unike egenverdien et menneske mottar i det øyeblikket det blir unnfanget», heter det.

Samtidig understrekes det at noen som er født med avvik på kjønnsorganene kan oppsøke medisinsk hjelp uten å bli rammet av den generelle advarselen fra kirken.

 

– Surrogati bør forbys

Kirken går også hardt ut mot surrogati.  Vatikanet mener denne ordningen krenker både surrogatmoren og barnets verdighet, og det skriver:

«Surrogati en av de mest åpenbare selvmotsigelsene i vår tid. Mens man snakker om rettigheter, ender man likevel opp med å forvandle et barn, som er av uendelig verdi, til et objekt.»

Pave Frans har tidligere kalt surrogati for et «alvorlig brudd på kvinnens og barnets verdighet». I dokumentet ses surrogati i sammenheng med utnyttelse av kvinnen på grunn av hennes materielle behov.»

Og videre:

«Paven minner oss på en kraftfull måte om at et barn alltid er en gave og ikke kan bli gjenstand for en kontrakt eller del av kommersiell handel.»

Han ber derfor det internasjonale samfunnet jobbe for et verdensomspennende forbud mot praksisen.

F
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter