Flere skoler i Oslo bryter med NLA

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

Totalt ti skoler i og utenfor Oslo har sagt opp sin praksisavtale med NLA Høgskolen. For å sikre nok praksisplasser til sine lærerstudenter, har den kristne høgskolen sett seg nødt til å samarbeide tettere med kristne friskoler. Det skriver Vårt Land.

Det er ingen dramatikk i dette slik situasjonen ser ut nå, skriver rektor på NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, i en e-post til Vårt Land.

Tidligere i år har Vårt Land meldt at fem skoler har avsluttet sitt praksissamarbeid med grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen i Oslo. Nå er antallet doblet.

«NLA har mottatt totalt 10 oppsigelser fra praksisskoler – åtte i Oslo og to utenom kjernen av Oslo». Det opplyser rektor Sødal i en fersk e-post til Likestillings- og diskrimineringsombudet som Vårt Land har fått innsyn i.

Den kristne høgskolen har riktignok fått tilbake én av de ti som har sagt opp avtalen, og ytterligere én skole er på gli, opplyser rektoren i skrivet.

«De resterende skolene som har sagt opp, har alle begrunnet dette med høgskolens verdidokument», skriver Sødal til ombudet.

Setningen som har vist seg vanskelig å svelge for flere, er denne, har Sødal tidligere opplyst:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i forstått som bærende norm i samlivsetikken», heter det i verdidokumentet.

Til Vårt Land opplyser Sødal at oppsigelsene fra skolene kom «for flere måneder siden».

Grunnen til at skoler har sagt opp avtaleforholdet til NLA, er at rektor ikke klarer å få rekruttert lærere ved sin skole til denne oppgaven knyttet til NLA, ifølge Utdanningsetaten. Etaten er ikke kjent med at det er rektorer som har sagt opp avtalen når skolen har lærere som ønsker å være praksislærere for NLA.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter