BBC til barn: Å bli trans er en måte å bli lykkelig

Foto: Rich Smith fra Unsplash
Foto: Rich Smith fra Unsplash

Et av de store spørsmålene knyttet til transdysfori, er hvorfor vi har sett den formidable økningen blant unge mennesker som mener de er født i feil kropp.

Et av svarene er åpenbart å finne i hvordan barn påvirkes av media og i skolen.

Og media er en av aktørene som virkelig pusher budskapet om et lykkelig liv i en ny kropp (noe vi har sett mange eksempler på hos NRK).

I Storbritannia har BBC laget et undervisningsprogram med tittelen ‘Identity – Understanding Sexual and Gender Identities’ for bruk til elever ned til 9 år.

I programmet møter vi barn som samtaler med voksne om kjønn og kjønnsidentitet. Og påstandene som fremsettes er ikke få, men mange og ytterliggående.

I filmen blir barna fortalt at det å bli en transperson er en måte å være ‘lykkelig’ på, mens man selvfølgelig ikke nevner noen av de mange negative konsekvensene av å gå gjennom behandlingen som skal til for å «endre kjønn».

Et av barna spør hvor mange kjønn og kjønnsidentiteter som finnes, og får til svar at nå er det over 100.

En annen foredragsholder, Leo, beskriver seg selv som en transmann, som forteller barna at han skiftet kjønn fordi han ville være tro mot hvem han er.

Dette finner sted da et flertall av barn i Storbritannia er tvunget til nettbasert undervisning på grunn av korona-pandemien. De blir fortalt at dette er sannheten, at biologien kun har en reproduktiv funksjon.

Bør man være forundret over at andelen barn og unge med kjønnsdysfori øker når de lærer at det er normalt å kjenne seg fremmed i egen kropp?

Dailymail.co.uk

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter