KrFs forslag til forbud mot konverteringsterapi

Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash
Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash

Da Stortinget i desember 2023 vedtok forbud mot konverteringsterapi, fremmet KrF, sammen med Senterpartiets Jenny Klinge, et eget forslag. Det lød som følger:

«Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som forbyr forsøk på å ved tvang endre seksuell orientering hos personer under 18 år. Det må være et presist straffebud som ikke rammer foreldres samtaler med og oppfølging av eget barn, tros- og ytringsfriheten, og voksne samtykkekompetentes ønske om veiledning.»

Votering:

Forslaget fra Kristelig Folkeparti og representanten Jenny Klinge ble med 94 mot 6 stemmer ikke vedtatt.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet