Ole Edvard Wold-Reitan blir ny kirkerådsdirektør

Kyrkjerådet har tilsett Ole Edvard Wold-Reitan (58) som ny direktør. Han blir dermed den øvste, administrative leiaren i Den norske kyrkja, og får personalansvar for dei om lag hundre personane i sekretariatet til Kyrkjerådet.

Wold-Reitan kjem frå stillinga som stiftsdirektør i Oslo bispedøme, og har bakgrunn frå kultursektoren og Det kongelege hoff. Han har utdanning innan jus og leiing.

Wold-Reitan har tidlegare mellom anna jobba ti år i Kirkelig Kulturverksted og ti år ved Det kongelege hoff.

Fleire medie har skrive at Wold-Reitan har vore ein nær venn av kronprinsparet og prinsesse Märtha Louise.

Det fekk massiv mediemerksemd då kronprinsesse Mette-Marit i 2012 reiste til India for å ta seg av dei nyfødte tvillingane hans som var født ved surrogati. Dette fordi Wold-Reitan og ektemannen fekk visumproblem.

– For meg handla dette om to nyfødte barn som låg aleine på eit sykehus i Dehli. Eg var den som kunne reise. For meg var det viktig å bidra med det eg kunne gjera, sa kronprinsessa på nettsida til hoffet.

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i