Teologiprofessor Carl R. Trueman advarer mot Joe Bidens LHBTIQ-politikk

Foto: Tabrez Syed fra Unsplash
Foto: Tabrez Syed fra Unsplash

Torsdag 4. februar publiserte Det Hvite hus et et notat som har til hensikt å fremme menneskerettighetene for lesbiske, homofile, biseskeuelle, trans-, queer- og intersexpersoner».

Det er en stadfestelse og utvidelse av et tilsvarende dokument som Barack Obama la fram i 2011 og en reversering av den politikken som Donald Trump førte.

Biden har utpekt den første homofile statsråden i amerikansk historie, transportminister Pete Buttigieg. Presidenten har også nominert Rachel Levine som statssekretær i helsedepartementet, som kan bli den første transpersonen i en så høy politisk posisjon i landet. Levine har vært helseminister i Pennsylvania.

Den samme dagen som Biden ble innsatt som president, signerte han 17 presidentordrar. En av disse handlar om å hindre og kjempe imot «diskriminering på grunnlag av kjønnsidentitet eller seksuell orientering».

Nå advarer den kjente teologiprofessoren Carl R. Trueman mot utviklingen om sier at Bidens politikk på dette området bærer preg av fiksjon. Avisen Dagen skriver:

– Har Biden nokon gong lese ei side med kjønnsteori? Med eit pennestrok har han gjort slike horrible og røyndomsfjerne fiksjonar til landets lov, skriv Trueman i det kristne tidsskriftet First Things .

Trueman er aktuell med boka «The Rise and Triumph of the Moderne Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualisme, and the Road to Sexual Revolution».

Han åtvarar mot å tenkje at dette ikkje er så farleg for dei det ikkje vedkjem på eit personleg plan.

Tvert imot ser han transideologien som det siste og mest radikale uttrykket for at mennesket ikkje har noko anna mål enn at individet skal ha ei god sjølvkjensle. Det meiner kan kome til å råke dei som har ei tradisjonell kristen forståing av kjønn og identitet.

«Når det ikkje finst nokon konsensus om meininga med mennesket, er det framleis nokon som må gjere val om kva identitetar som er legitime og kva som ikkje er det. Og følgjeleg vil fridomen til den radikale individualismen ironisk nok krevje autitært styre gjennom regjeringsordrar, med passande straffer til».

Noko av det Trueman og andre åtvarar mot, er biologiske menn som identifiserer seg som transkvinner og dominerer kvinneidretten. Ei anna åtvaring er forvirring og frykt ved offentlege toalett og garderobar.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter