Kan jordmoren snart være historie?

Foto: Dx fra Unsplash
Foto: Dx fra Unsplash
I en tid der alt skal være kjønnsnøytralt er også tittelen jordmor under press. I en kronikk i bladet  Sykepleien.no. argumenterer sykepleier Joakim Stubberud og student Petter Sætre Steigedal for en kjønnsnøytral tittel:

– For oss er det ikke viktig hva den nye tittelen blir. Det som er viktig, er å få frem at vi er to likestilte kjønn i denne verdenen. Det er på høy tid at også yrkestitler gjenspeiler dette.

Frykter

Jordmødre har selv protestert mot tidligere forslag om å endre til en mer kjønnsnøytral tittel, men dette ønsker ikke kronikkforfatterne å ta hensyn til. De frykter nemlig at yrkestittelen skremmer menn fra å søke seg til yrket.

– Vi tror at tittelen er en medvirkende årsak. Den er kanskje ikke avgjørende, men om bare én eneste mann velger å bli jordmor under en kjønnsnøytral tittel, så er det verdt å endre den.

De mener at til tross for protester fra jordmødrene og menn som jobber i yrket, er det  «prinsipielt riktig å endre tittelen».

– I en verden og et Norge som sliter med sykepleiermangel – ikke minst gjelder dette jordmødre – så er det veldig spesielt at man ikke ønsker å åpent rekruttere fra begge kjønn.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har så langt fredet jordmortittelen fra å bli kjønnsnøytral.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter