KrF vil kutte Rosa kompetanse og halvere støtten til FRI

Foto: Markus Winkler fra Unsplash

KrF vil i sitt alternative statsbudsjett i stor grad øke tilskuddene til frivillig sektor, men én organisasjon skiller seg ut: Foreningen Fri. Partiet vil reversere regjeringens dobling i tilskudd til LHBT-organisasjonene, slik at støtten tilsvarer Solberg-regjeringens nivå. Det utgjør en besparelse på 15 millioner. I tillegg vil KrF kutte støtte til Fri-tiltaket Rosa kompetanse i […]

KrF stemte for handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Trøndelag fylkeskommune

Organisasjonen FRI kommenterer på sin FB-side avstemmingen som fant sted 27. april slik: Etter en lang og god diskusjon i dagens fylkesting, ble det dessverre slik at forslaget om å lage en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Trøndelag ble nedstemt. Vi er selvfølgelig veldig skuffet. Trøndelag fylkeskommune hadde en mulighet til å gjøre en […]

KrFs Fredrik Grøvan: KrF står for tradisjonelt syn på kjønn

I et innlegg i Dagen hevder KrFs parlamentariske leder Fredrik Grøvan at KrF står for et tradisjonelt syn på kjønn, men samtidig sier han at det er mulig å være “født i feil kropp”. Grøvan skriver: På KrFs landsmøte skal KrF vedta nytt politisk program. Der skal vi blant annet diskutere spørsmål om kjønn og […]

Ida Lindtveit Røse på topp på Akershus KrFs stortingsliste

Tidligere statsrådsvikar Ida Lindtveit Røse, som må kunne karakteriseres som svært liberal, er nominert på topp på Akershus KrFs stortingsliste. Røse (27) ble i mai tidenes yngste statsråd ta hun gikk inn som vikar for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad da han var i pappapermisjon. Hun var leder i Kristelig Folkepartis Ungdom fra 2015 […]

KrF-støtte til ny straffelov rammer kristen tro

Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash

Stortinget vedtok tirsdag 3. november å inkludere begrepene seksuell orientering og kjønnsidentitet i straffelovens § 185. KrF var en del av flertallet. Regjeringen la i sitt høringsnotat til grunn at straff kan være et nødvendig supplement til sivilrettslige reaksjoner mot de mest graverende formene for diskriminering, samt at et strafferettslig vern kan ha betydning for […]

Venstre ønsker å liberalisere bioteknologiloven

Forskning

I et utkast til nytt partiprogram ønsker Venstre løpende evalueringer av bioteknologiloven. I mai fikk Frp, Ap og SV flertall i Stortinget for omfattende endringer i bioteknologiloven. Med unntak av én representant stemte Venstre på Stortinget mot endringene, i tråd med regjeringsavtalen. Det skiver avisen Vårt Land. Likevel vil Venstre gå til valg på å gjøre […]

Barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse hyller Pride

Paraply

Hvor går KrF? Mange trodde at partiets veivalg mot høyre også innebar en konservativ seksual-kjønns og samlivsetikk. Jeg antar at denne hilsenen fra Barne- og familieminister Ina Lindtveit Røse i anledning årets Pride er avklarende for de som tror at det er en framtid for konservative i partiet. Prøv å si imot dette budskapet fra […]

Avslører Kjell Ingolf Ropstads valg av Ida Lindtveit Røse et linjeskifte for KrF?

Vårt Lands Berit Aalborg skriver at “Kjell Ingolf Ropstads valg av Ida Lindtveit Røse som ministervikar, er både framsynt og modig. Ved å ­ansette en ung kvinne som støtter dagens abortlov og er homoliberaler, viser han at han er mer ­opptatt av fornyelse enn mange tror.” Berit Aalborg mener KrF har behandlet mange av sine […]

Liberale Erik Lunde statssekretær for Kjell Ingolf Ropstad

Korridor

KrFs ideolog Erik Lunde skal begynne som statssekretær for Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Han har siden 2019 jobbet som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, en jobb han nå tar en pause fra. Han skriver på sin Facebook side at han er «glad for å få muligheten til å bidra på viktige saker som […]

Tidligere KrF-topp blir medmor og ønsker er liberalt KrF

Jente

Det er i et stort intervju  med Dagens Næringsliv. at Mona Høvset, KrFs tidligere kommunikasjonsjef,  og Louise Hill Vegsund forteller at Høvsets ektefelle, Louise Hill Vegsund, venter barn. Høvset sier hun ønsker at KrF skal endre ståsted angående assistert befruktning. Det vi gjør bryter med det mange av medlemmene og velgerne vil mene. Men jeg […]

KrFs medansvar for at unge mennesker får “skifte” kjønn

Har Dagen sovet i timen? Vet de ikke hva KrF har vært med på de nesten siste 10 årene? Vebjørn Selbekk spør 4. mars om barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er komfortabel med at foreldre risikerer å miste omsorgen for barna sine på grunn av motstand mot kjønnsskifte. Han savner også å høre hva […]

Regnbueflagget, et symbol på Venstres sjel

Pride parade

Kulturdepartementet har mottatt sin nye leder, Abid Raja, og i den anledningen overrakte avtroppende kulturminister ham et regnbueflagg. Hun forklarte for Abid Raja hvorfor regnbueflagget er så viktig for den norske kulturen: – Kultur er en så viktig del av politikken fordi det er med på å forme menneskers frihet, som du og jeg er […]