KrF stemte for handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Trøndelag fylkeskommune

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Kan være et bilde av tekst som sier 'Trööndelagen Tommy Reinas Endring ordlyd Totaler 10 Interpellasjon fra Tommy Reinas (MDG) -Skeiv politikk pả... For Mot ? ARBEIDERPARTIET SENTERPARTIET 0 18 HOYRE 0 15:32 1 39 (66%) 1 2 MILJOPARTIET DE GRONNE 11 7 0 0 4 SOSIALISTISK VENSTREPARTI 0 4 0 3 19 (32%) RODT FREMSKRITTSPARTIET VENSTRE PENSJONISTPARTIET 0 0 3 0 2 0 0 KRISTELIG FOLKEPARTI 2 0 0 SUM 1 0 0 19 39 1 For Mot 1(1%) 98% avgitte stemmer'

Organisasjonen FRI kommenterer på sin FB-side avstemmingen som fant sted 27. april slik:

Etter en lang og god diskusjon i dagens fylkesting, ble det dessverre slik at forslaget om å lage en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Trøndelag ble nedstemt. Vi er selvfølgelig veldig skuffet. Trøndelag fylkeskommune hadde en mulighet til å gjøre en reell endring for ALLE trøndere i dag, men velger å vente på nasjonale tiltak og planer som ikke er på plass ennå. Vi oppfatter også at det er et gap mellom hvordan fylkeskommunen selv oppfatter sin politikk og hvordan den oppleves.
Vi er spesielt skuffet for ungdommen som i dag var veldig klar i sin tale til Fylkestinget. Både gjennom dagens appellanter og fylkets yngre politikere. MEN, vi gir oss ikke. Vi fortsetter jobben!
Takk til Tommy Reinås og Trøndelag MDG for at dere tok opp saken. Takk til alle som støttet den, og som dere ser er det mange partier som stemte for forslaget.
Interpellasjonen lød som følger:
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Kan være et bilde av tekst som sier 'Forslag til vedtak Trondelag fylkeskommune Trööndelagen fylhkentjielte Fylkestinget ber fylkesdirektoren rektoren lage en skeiv handlingsplan kjonns seksualitets for Trondelag fylkeskommune. Planen spesielt fokus pả skolene fremmer kjonns seksualitetsmangfold. Planen skal legges ram for fylkestinget innen oppstart av neste skolear. Gronn hilsen Tommy Reinas 202108619-200 side2av2 av2'
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter