Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash
Foto: Damon Zaidmus fra Unsplash

KrF-støtte til ny straffelov rammer kristen tro

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

Stortinget vedtok tirsdag 3. november å inkludere begrepene seksuell orientering og kjønnsidentitet i straffelovens § 185. KrF var en del av flertallet.

Regjeringen la i sitt høringsnotat til grunn at straff kan være et nødvendig supplement til sivilrettslige reaksjoner mot de mest graverende formene for diskriminering, samt at et strafferettslig vern kan ha betydning for den alminnelige holdningsdannelse, og det var nettopp holdningsdannelsen statsminister Erna Solberg og Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland var opptatt av da de sommeren 2018 ga uttrykk for at de ønsket å bruke straffeloven for å endre samfunnets normer.

Kristensyn kriminaliseres

Det som er alvorlig, er at KrF ikke synes å forstå at de med sin støtte til endret § 185 i straffeloven gir en helt spesiell virkelighetsforståelse strafferettslig vern. Stortinget bekrefter nå at den radikale kjønnsteorien skal beskyttes fra kritikk. Det innebærer at klassisk kristen forståelse av kjønn, seksualitet og samliv i prinsippet er blitt kriminalisert. Kristendommens klare forsvar av tydelige normer knyttet til seksualitet og samliv vil nemlig komme i konflikt med lovens krav om respekt for de ideene som loven bygger på.

KrFs Geir Toskedal sa under debatten i Stortinget at religionsfriheten skulle bevares i møte med straffelovens nye bestemmelser. Det er vanskelig å se for seg at norske domstoler kan tillate forskjellsbehandling mellom «mannen i gata» og forkynneren på bedehuset. Hvis transpersoner mener seg grovt krenket, er det irrelevant hvem som er avsender. Likhet for loven er et bærende prinsipp i rettsstaten.

For det andre vil ingen av oss kunne vise til en kristen virkelighetsforståelse og straffeimmunitet dersom transpersoner blir dypt krenket når vi mener at det bare finnes to kjønn og sier til transpersoner at de lider av dype vrangforestillinger. For det tredje frykter selv radikale feminister denne lovendringen like mye som kristne, de vet at det vil være umulig å føre en kvinnekamp når påstanden om biologiens betydning for kjønnet blir kriminalisert.

LES OGSÅ: Øivind Benestad: Frykten, selvsensuren og tausheten kan øke kraftig dersom ytringer omkring transtematikk kan rammes av loven

Sannheten oppheves og ideologien rår

Den virkelighetsforståelsen som nå skal forsvares, handler om den fullstendige normløshet på det samlivsetiske området, samt en dualistisk forståelse av mennesket. I denne ideologien forstås mennesket som et individ som kan definere sitt eget kjønn. Begrepet kjønnsidentitet innebærer altså et helt nytt syn på kjønn og seksualitet. Sannheten oppheves, det er ideologien som rår, og det vil få stor betydning for skoleverk og akademia. Vi vet ikke hva som vil skje med lærere som opplever seg forpliktet til å undervise i tråd med naturens sannhet, men vi vet de vil undervise i strid med loven.

Tragisk av KrF

Det er, for å si det forsiktig, tragisk å oppleve at KrF bidrar til kriminalisering av kristen tro. Med sitt sterke ønske om å verne alle mennesker og minoritetsgrupper i samfunnet som blir utsatt for mobbing, hatefulle ytringer eller trakassering, aksepterer partiet at radikale grupper gis definisjonsmakten over menneskets natur.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Foto: Jiroe Matia Rengel fra Unsplash

Relativismens slaveri

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av

Foto: Fr. Daniel Ciucci fra Unsplash

Diktaturet kommer nærmere

Fredag 16. juni passerte Støre-regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd. Det foreslåtte forbudet skal gjelde alle former for konverteringsterapi og markedsføring av