Räsänen frifunnet på alle punkter

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

I starten av september behandlet ankedomstolen i Helsingfors saken mot tidligere partileder og innenriksminister Päivi Räsänen. Räsänen, som fortsatt er medlem av den finske riksdagen som representant for Kristdemokraterna, står tiltalt for å ha brutt finsk straffelov i sin omtale av homofili og homofile.

Da saken gikk for tingretten i fjor endte dommen med full frifinnelse. Den finske riksadvokaten valgte å anke denne kjennelsen, og har lagt ned påstand om straff på 120 dagsbøter for Räsänen.

Nå er utfallet av saken klar: Hun frifinnes på alle punkter.

Det skriver avisen Hufvudstadsbladet.

– Jeg er svært lettet. Retten har opprettholdt avgjørelsen til tingretten, som anerkjenner alle sin rett til ytringsfrihet, sier Räsänen i en pressemelding fra organisasjonen Alliance Defending Freedom, som har gitt henne juridisk bistand i retten.

Aktor: Krenket homofiles menneskeverd

I ankesaken hevdet aktor Anu Mantila at Räsänens uttalelser generelt, og en samlivspamflett fra 2004 spesielt, hadde krenket homofiles menneskeverd og ført til intoleranse, forakt og hat mot homofile.

I pamfletten skriver Räsänen blant annet at det er vitenskapelig bevist at «homoseksualitet er en psykososial utviklingsforstyrrelse».

Räsänen sa på pressekonferansen at hun ikke kjenner seg igjen i denne framstillingen. Framstillingen ble også bestridt av forsvarsadvokaten. Räsänen skal i rettssaken flere ganger ha sagt at hun ikke ser homofile som mindreverdige, eller at de ikke er skapt av Gud.

 

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter